SLGU 150

Kirjeldus

Brandtekniska klasser utan skyddsavstånd: EI 30, E 60

Brandtekniska klasser med skyddsavstånd till:
Utrymmande person
3 kW/m² EI 60 vid avstånd >0 mm (Ø 80-160)

EI 30 vid avstånd >0 mm (Ø 200-250)

EI 60 vid avstånd 200 mm (Ø 200-250)

Brännbara material
10 kW/m² EI 60 vid avstånd >0 mm (Ø 80-250)

30 kW/m² EI 60 vid avstånd >0 mm (Ø 80-250)

Isoleringstjocklek 150 mm.

Används då man har behov av extremt god ljuddämpning i låga frekvenser (125 och 250 Hz). För övrigt likvärdig med SLGU 100.

För generell information om ljuddämparnas konstruktion, se sidan *.

En särskild monterings-, mätnings-, injusterings- och
skötselanvisning finns för denna produkt.