Olla usaldusväärne ja eetiline äripartner, kes täidab klientide, tarnijate ja teiste partnerite ootusi.

Lindabi eetikakoodeks ja põhiväärtused mängivad keskset rolli Lindab organisatsiooni ja tegevuse juhtimises. Koos ÜRO Global Compact toetusega ning jätkusuutlikkuse aruandlusega vastavalt GRI-le, moodustavad need põhilised nurgakivid tekitamaks usaldust ja panna alus tugevale kaubamärgile.

Meie tooted

Lindabi põhiidee on aidata kaasa ning anda oma panus ehitamise lihtsustamisele kõigis ehitusprotsessi etappides: projekteerimine, tooted, nende paigaldamine ja tulemuslikkus. Kvaliteedijuhtimise süsteemi kohaldatakse läbi kogu äritegevuse.

Peaaegu kõik Lindab tootmisüksused on kvaliteedisüsteemide sertifitseeritud ISO 9001.