Palun vali sobiv leht:

Sulge  

Töö ettevõttes Lindab

Meie pärand ja tulevik
Lindabi personal on uhke ja tugev pärand innovaatilistest ja loovatest inimestest, kes on ambitsioonikad ning kellel on võimalused töötada välja tugevad ja juhtivad lahendused meie klientide jaoks. Meie turuliidrina jätkamiseks on üliolulised õige pädevusega inimesed, kes jagavad Lindabi väärtusi ja kellel on soov ning võimalus olla initsiatiivikad, avaldada mõju ning anda oma panus positiivsetesse muutustesse.
Me jätkame oma pärandi ehitamist, et tugevdada Lindabi mainet atraktiivse ettevõttena, kellega koostööd teha ning kus töötada.
Kaasav juhtimine ja terve mõistus on oluliseks aluseks tulevikus meie pühendumisele pikaaegsetele ja positiivsetele kliendi- ja töösuhetele, mis keskenduvad klientide edule, muutes ehituse lihtsamaks.
 
Tunnusjooned
„Lindabi vaim“ näitab Lindabi kultuuri, mille saab kokku võtta kolme põhiväärtusega. Me seisame oma põhiväärtuste eest koos oma äriidee, visiooni ja Lindab Life (Lindabi elu) äritegemise põhimõtetega ning need teevad meist nii välis- kui sisesuhetes selle, kes me oleme.
 
Lindabi vaimu ja ettevõtte jätkuva edu aluseks on inimesed, kes tõesti jagavad meie pühendumust sotsiaalsele vastutusele.
Me ootame ettevõtte kõikidelt juhtidelt ja töötajatelt, et nad oleksid head saadikud selle sõnumi levitamisel, kuna usume, et teod räägivad rohkem kui sõnad.
Rohkem infot Lindabi vaimu ja Lindab Life kohta leiate vasakul olevast alajaotusest „Lindab Life“. 
 
Me keskendume töötajatele
Töötaja on Lindab Life'i üks neljast võtmepunktist.
Lindab püüab jätkuvalt muutuda veelgi atraktiivsemaks tööandjaks.
Selle ettevõtmise nurgakivi on tugineda juba tehtavatele jõupingutustele ettevõttekultuuri, töötajate ja ettevõtte arengu ning ennetava tervishoiu valdkonnas nii ettevõtte kui kohalike algatuste osas.
 
Väga oluline osa töötajatele keskendumise juures on minimeerida tööl juhtuvate vigastuste arvu, et saavutada meie eesmärk - mitte ühtegi vigastust tööl.
Me soodustame ka mitmekesisust ja seda, et töötajaid ei diskrimineerita nende soo, rassi, usu, vanuse, puude, seksuaalse sättumuse, rahvuse, poliitiliste vaadete, organisatsioonide liikmelisuse, sotsiaalse ega etnilise päritolu tõttu.
 
Kõik kontsernisisesed tegevused peavad austama töötajate inimõigust moodustada ametiühinguid või teisi kollektiivläbirääkimistega tegelevaid organisatsioone, liituda nendega või hoiduda nendes osalemisest.