BSLCU 100

Kirjeldus

Vid montering i luftbehandlingsanläggningar är platsbristen ett återkommande problem. Detta medför ofta svårigheter att finna tillräckligt långa raksträckor för montering av en rak ljuddämpare.

Detta problem kan elimineras genom att montera in en böjd ljuddämpare.

Den har oftast vid samma längd bättre dämpningsegenskaper jämfört med motsvarande rak ljuddämpare. I synnerhet erhåller man bättre ljuddämpning i höga frekvenser (4 och 8 kHz).

Brandtekniska klasser utan skyddsavstånd: EI 30, E120

Brandtekniska klasser med skyddsavstånd till:

Utrymmande person 3 kW/m² EI 120 vid avstånd >0 mm
Brännbara material 10 kW/m² EI 120 vid avstånd >0 mm
30 kW/m² EI 120 vid avstånd >0 mm

Isoleringstjocklek 100 mm.

För generell information om ljuddämparnas konstruktion, se sidan *.

En särskild monterings-, mätnings-, injusterings- och
skötselanvisning finns för denna produkt.

2 Tarkvarad

  • CADvent

    CADvent is an object-oriented AutoCAD© application with a complete toolbox for drafting, dimensioning, calculation, quantification and presentation of complete HVAC installations.

  • DIMsilencer

    Based on the specified requirements DIMsilencer provides quick, professional sound calculation as well as simple product selection combined with a high degree of user-friendliness.

    Download DIMsilencer