CHA

Kirjeldus

FMU er en måleblænde beregnet for stationær installation. Ved at måle trykfaldet over måleudtagene, kan man via diagrammet på blænden aflæse volumenstrømmen. Flowmåleren, der kan leveres i dimensionerne Ø80 - Ø630 mm, er forberedt til en isolering på op til 100 mm. Muligheden for rensning af kanalen begrænses ikke ved installation af flowmåleren. FMU er forsynet med LindabSafe tætninger.

  • Relativt lavt totaltryktab
  • Relativt lav lydgenerering
  • Forberedt for isolering
  • Let at kombinere med andre komponenter
  • Forhindrer ikke rensning af kanaler

Ved at kombinere flowmåleren med indreguleringsspjæld DRU, opnås mulighed for indregulering af volumenstrømmen. Afstanden mellem det sidste måleudtag og spjældet skal da som minimum være 1 · Ød1 (jvf. tegning).

Mønsterbeskyttet.

2 Tarkvarad