CKA

Kirjeldus

VHA afkasthætten giver mulighed for en arkitektonisk rigtig afslutning på luftafkast på taget. Afkasthætten leveres som standard i galvaniseret udførelse, men kan også leveres med sort Rilsanbelægning. Hætten er forsynet med en indvendig kegle, der leder regnvandet ud over rørsiderne.

Luften afkastes med opadrettet stråle. Herved undgås forure-ning af luften i hættens omgivelser og tilsmudsning af tagfladen omkring hætten. Afkastet er så effektivt, at der uden videre kan monteres friskluftindtag i umiddelbar nærhed, f.eks. lamelhætte VHL, der designmæssigt passer til VHA.

For at opnå en harmonisk overgang fra rør til hætte, kan der som tilslutning til afkasthætten vælges et rør med dimension svarende til D. Under tag kan røret eventuelt reduceres til d1 (se monteringsforslag 1).

Afkasthætten kan dog også monteres direkte på rør med diameteren d1 (se monteringsforslag 2).

Afkasthætte VHA er mønsterbeskyttet.

VHA = galvaniseret

VHA-S = sort pulverlakeret.

2 Tarkvarad