SLBGU 100

Kirjeldus

Brandteknisk klass utan skyddsavstånd: E 60

Brandtekniska klasser med skyddsavstånd till:

Utrymmande person
3 kW/m² EI 30 vid avstånd >0 mm (Ø 80-800)

EI 60 vid avstånd 400 mm (Ø 80-315)

Brännbara material
10 kW/m² EI 60 vid avstånd >0 mm (Ø 80-800)

30 kW/m² EI 60 vid avstånd >0 mm (Ø 80-800)

Isoleringstjocklek 100 mm.

Försedd med en 100 mm tjock baffel. Därigenom uppnås mycket goda dämpegenskaper i hela registret.

Används när man kräver mycket god dämpning och där SLGU inte räcker till. Speciellt lämplig vid stora dimensioner.

För generell information om ljuddämparnas konstruktion, se sidan

En särskild monterings-, mätnings-, injusterings- och
skötselanvisning finns för denna produkt.

2 Tarkvarad

  • CADvent

    CADvent is an object-oriented AutoCAD© application with a complete toolbox for drafting, dimensioning, calculation, quantification and presentation of complete HVAC installations.

  • DIMsilencer

    Based on the specified requirements DIMsilencer provides quick, professional sound calculation as well as simple product selection combined with a high degree of user-friendliness.

    Download DIMsilencer