SLGU 100

Kirjeldus

Brandteknisk klass utan skyddsavstånd: E 60

Brandtekniska klasser med skyddsavstånd till:
Utrymmande person
3 kW/m² EI 30 vid avstånd >0 mm (Ø 80-800)

EI 60 vid avstånd 400 mm (Ø 80-315)

Brännbara material

10 kW/m² EI 60 vid avstånd >0 mm (Ø 80-800)

30 kW/m² EI 60 vid avstånd >0 mm (Ø 80-800)

Isoleringstjocklek 100 mm.

För generell information om ljuddämparnas konstruktion,
se sidan *.
En särskild monterings-, mätnings-, injusterings- och
skötselanvisning finns för denna produkt.

2 Tarkvarad

  • CADvent

    CADvent is an object-oriented AutoCAD© application with a complete toolbox for drafting, dimensioning, calculation, quantification and presentation of complete HVAC installations.

  • DIMsilencer

    Based on the specified requirements DIMsilencer provides quick, professional sound calculation as well as simple product selection combined with a high degree of user-friendliness.

    Download DIMsilencer