TVTR30

Kirjeldus

T-rör.

OBS!

Av utrymmesskäl anger tabellen bredvid endast en begränsad del av sortimentet – endast de T-rör där samtliga dimensioner Ød1, Ød2 och Ød3 är lika stora. Andra kombinationer kan erhållas mot beställning.

För alla kombinationer är bygglängden l1 enbart styrd av
avgreningens diameter Ød3. Så har t ex alla T-rör med Ød3 = 200 bygglängden l1 = 589 mm.

Seotud dokumendid

1 Tarkvara

  • CADvent

    CADvent is an object-oriented AutoCAD© application with a complete toolbox for drafting, dimensioning, calculation, quantification and presentation of complete HVAC installations.