UNDLÄ kinniti tugi

Previous Next

Joonis 1/2

Kirjeldus

Kinniti tuge kasutatakse, et ennetada kandurite läbipressimist pehmetest katusekattematerjalidest või valtskatusest, kui kandurid on kinnitatud otse katusekatte peale.