XVTR30

Kirjeldus

X-rör.

OBS!

Av utrymmesskäl anger tabellen bredvid endast en begränsad del av sortimentet – endast de X-rör där samtliga dimensioner Ød1, Ød2 och Ød3/Ød4 är lika stora. Andra kombinationer kan erhållas mot beställning.

För alla kombinationer är bygglängden l1 enbart styrd av den största av avgreningarnas diameter Ød3/Ød4. Så har t ex alla X-rör med Ød3 = 160 och Ød4 = 200 bygglängden l1 = 589 mm.

Seotud dokumendid

1 Tarkvara