DLD

Kirjeldus

DLD har konventionell utformning med bredd- och höjdmått som ej överskrider aktuella anslutningsmått. Ljuddämparen kan tillverkas i alla normalt förekommande kanaldimensioner.

För lågbyggda lösningar, se LRLB sidan LRLB.

Konstruktion

DLD har yttermantel av trapetskorrugerad plåt för stabilitet och minskad risk för egensvängningar.
DLD är utformad för lågt tryckfall med baffelkombinationer som dämpar framförallt lågfrekvent ljud väl.
Isoleringsmaterialet är utvecklat för goda ljudegenskaper, låg vikt och rensbarhet samt uppfyller krav för brandteknisk klass som obrännbar basskiva med ytskiktsklass 1 för temperaturer mellan –30 till 50 °C och krav för emissioner och mikroorganismer enligt BBR 94.

DLD uppfyller krav enligt täthetsklass C.

Verktyg för dimensionering och projektering

Programmet DIMsilencer rekommenderas för snabbt val av ljuddämpare eller en komplett och snabb ljudberäkning av kanalsystemet.

Programmet CADvent erbjuder dimensionering i en miljö med 3D-modellering.

Datoriserad projektering kan där utföras med automatisk presentation av ljudnivåer, tryckfall mm.

Redovisade data enligt ISO 7235.

2 Tarkvarad

  • CADvent

    CADvent is an object-oriented AutoCAD© application with a complete toolbox for drafting, dimensioning, calculation, quantification and presentation of complete HVAC installations.

  • DIMsilencer

    Based on the specified requirements DIMsilencer provides quick, professional sound calculation as well as simple product selection combined with a high degree of user-friendliness.

    Download DIMsilencer