SLCU 100

Kirjeldus

Brandtekniska klasser utan skyddsavstånd: EI 30, E120

Brandtekniska klasser med skyddsavstånd till:

Utrymmande person 3 kW/m² EI 120 vid avstånd >0 mm
Brännbara material 10 kW/m² EI 120 vid avstånd >0 mm
30 kW/m²EI 120 vid avstånd >0 mm

Isoleringstjocklek 100 mm.

God dämpning i 125 och 250 Hz-banden.

För generell information om ljuddämparnas konstruktion, se sidan .

En särskild monterings-, mätnings-, injusterings- och
skötselanvisning finns för denna produkt.

2 Tarkvarad

  • CADvent

    CADvent is an object-oriented AutoCAD© application with a complete toolbox for drafting, dimensioning, calculation, quantification and presentation of complete HVAC installations.

  • DIMsilencer

    Based on the specified requirements DIMsilencer provides quick, professional sound calculation as well as simple product selection combined with a high degree of user-friendliness.

    Download DIMsilencer