LindabRevitLibrary

LindabRevitLibrary  toodete kogu, mida saab kasutada programmis Revit Architecture and Revit Structure modelleerides mõõdistusprojekti struktuure 3D-na.

Sisaldab suurt hulka Lindabi tooteid nagu püstkarkass, horisontaalkarkass, metallroovid jne. Rohkem informatsiooni ingl.k siit ​ Read more here  ja siit  click here. 

 

Download LindabRevitLibrary