LindabRevitTools

LindabRevitTools on laiend mõõdistamisprojektide teraskonstruktsioonidele, töötab Autodesk Revit platvormil.

Laiend sisaldab ja täiendab mõõdistamisprojektide kujundamise tööriistu. Kasutades seda tarkvara on võimalik luua:

- seina osad
- seinakonstruktsioonide nimekiri
- välis- ja siseseinte elemendid
- mõõdistusprojekti terasprofiilide materjali nimekiri
- seinakihtide materjali nimekiri
- seinte pinnalaotus
 
 
 

Download LindabRevitTools