Laatu ja vastuullinen liiketoiminta kulkevat käsi kädessä

On kaksi asiaa, joista Lindab ei tingi: laatu ja vastuullisuus. Laatujohtamisen menetelmiä sovelletaan kaikessa liiketoiminnassa.

Laadun edellytys on osaaminen. Osaaminen on tietämystä ja ymmärrystä, jotka tekevät mahdolliseksi kehittää toimivia järjestelmiä ja ratkaisuja. Osaaminen on myös asiakkaiden ja työtovereiden ymmärtämistä ja yhteistyötä, jonka avulla voimme neuvoa sekä kehittää ja suunnitella innovatiivisia ratkaisuja. Lindabin lähtökohtana on edesauttaa rakentamisen yksinkertaistamista rakennusprojektin jokaisessa vaiheessa: suunnittelussa, itse tuotteissa sekä asentamisessa.

Lindabin eettinen säännöstö ja Lindabin ydinarvot ohjaavat meitä toiminnassamme. Yhdessä YK:n Global Compact -sopimuksen ja GRI-ympäristöraportoinnin kanssa nämä muodostavat perustan luottamukselle ja vahvalle yrityskuvalle