Lindab on jo pitkään tiedostanut vastuunsa ympäristöä ja tulevia sukupolvia kohtaan. Yhtiö ottaa ympäristövaikutukset huomioon muun muassa kehittämällä ekotehokkaita ratkaisuja, joilla pyrimme minimoimaan paitsi liiketoiminnan myös lopputuotteiden vaikutusta ympäristöön.  

Ympäristövastuullisuutemme näkyy toimenpiteissä ja tavoitteissa, jotka tähtäävät tuotantoprosessiemme mahdollisimman pieneen ympäristövaikutukseen. Yhtä tärkeitä asioita tässä suhteessa ovat tuoteratkaisumme, jotka vaikuttavat ratkaisevasti siihen, että tulevaisuuden rakennukset ovat energiatehokkaampia ja ympäristöystävällisempiä.