Töihin Lindabille

Perintömme ja tulevaisuutemme

 

Innovatiiviset ja luovat ihmiset ovat luoneet Lindabille vankat perinteet. Meillä on kunnianhimoa ja mahdollisuudet kehittää huipputason ratkaisuja asiakkaillemme.  

Työntekijöiltämme odotamme oikeanlaista osaamista, Lindabin arvomaailman sisäistämistä, aloitekykyä, halua vaikuttaa ja erottautua positiivisesti. Sitoutuneet työntekijät ovat meille tärkeitä jatkuvan menestyksemme kannalta, jotta säilyisimme markkinajohtajina. Kehitämme jatkuvasti toimintaamme ja haluamme vahvistaa Lindabia houkuttelevana yhtiönä, luotettavana liikekumppanina sekä hyvänä työnantajana. 
 
Lindabin johtajuus perustuu vastuullisuuteen ja terveeseen järkeen. Sen avulla luomme pitkäaikaisia asiakas- ja työntekijäsuhteita ja keskitymme rakentamisen yksinkertaistamiseen, jolla edesautamme asiakkaiden onnistumista.
 

Ominaisluonne 

 

Lindab Spirit kuvaa Lindabin yrityskulttuuria ja on tiivistetty kolmeen perusarvoon. Nämä arvot kertovat yhdessä toiminta-ajatuksemme, visiomme ja Lindab Life -liiketoimintaperiaatteiden kanssa, mitä puolustamme ja kuinka toimimme ulkoisissa ja sisäisissä suhteissamme. 

Lindab Spirit ja yhtiön menestys perustuu sosiaaliseen vastuuseen. Odotamme kaikkien johtajien ja työntekijöiden sitoutuvan sekä toimivan ajatusmaailmamme mukaisesti 

Henkilöstö keskipisteessä

 

Henkilöstö on yksi neljästä Lindab Life -käsitteen avainalueesta.
Lindabin tavoitteena on vahvistua entistä houkuttelevammaksi työnantajaksi. Edistystä on jo tapahtunut yrityskulttuurissa, henkilöstön ja organisaation kehittämisessä ja ennakoivan terveydenhuollon osalta sekä koko yrityksen että paikallisella tasolla. 
 

Tärkeä osa henkilöstöpolitiikasta on minimoida työtapaturmien määrä. Tavoitteenamme on, että työtapaturmia ei esiinny lainkaan.

Haluamme edistää erilaisuuden hyväksymistä ja työntekijöiden tasa-arvoista kohtelua sukupuoleen, rotuun, uskontoon, ikään, seksuaaliseen suuntautumiseen, kansallisuuteen, poliittisiin mielipiteisiin, ammattiyhdistysliikkeeseen kuulumiseen, sosiaaliseen tai etniseen alkuperään katsomatta.

Kaikessa konsernin sisäisessä toiminnassa on kunnioitettava ihmisten oikeutta muodostaa yhdistyksiä, liittyä tai kieltäytyä
kuulumasta ammattiyhdistyksiin tai muihin organisaatioihin, jotka osallistuvat työehtosopimusneuvotteluihin.

​​