- UltraLink

UltraLink on uusi teknologia, jonka avulla ilmavirtaa voidaan mitata erittäin tarkasti ultraäänellä ilman painehäviötä. Kun mittaus tapahtuu kanavan pinnasta ultraäänellä, kanaviston likaantuminen ei vaikuta mittaukseen ja säätöön. Mittaus on erittäin tarkka kanavanopeudella 20 m/s-0,5 m/s ja vielä 0,1 m/s kanavanopeudella mittaepätarkkuus on alle 10%. Kun kanavassa ei ole perinteistä mittayhdettä, siitä ei myöskään aiheudu painehäviötä. Tämänkaltaisen järjestelmän edut eivät rajoitu pelkästään energiatehokkuuteen, vaan järjestelmä mahdollistaa myös huoltovapaan ylläpidon.

Lisätietoa UltraLink
Ilmavirran erittäin tarkka mittaus ja säätö