- Siirtoilmalaitteet

Lindabin siirtoilmalaitteet soveltuvat ilman johtamiseen tilojen välillä. Normaalitilanteessa tuloilmalaite on puhtaammassa tilassa kuin poistoilmalaite ja ilmaa siirretään epäpuhtaampaan tilaan, jotta hajut yms. eivät leviä rakennuksessa. Siirtoilmalaitetta voidaan käyttää myös tasaamaan tilojen välisiä painesuhteita. Laitteissa on äänieristysmateriaalia estämään äänen kulkeutumista huoneiden välillä.

Lisätietoa Siirtoilmalaitteet