- Pascal-järjestelmä

Lindab Pascal-järjestelmä helpottaa suunnittelua, asentamista ja käyttöönottoa. Koska järjestelmä sisältää vain vakiotuotteita, kanavasuunnittelulle ei ole erikoisvaatimuksia ja käyttöönotto on yksinkertaista. Vaatimus ilmamääräsääteisiin järjestelmiin kasvaa hyvästä syystä. IMS-järjestelmät säästävät yleisesti ilman kuljettamiseen ja jäähdyttämiseen tarvittavaa energiaa. Pascal-järjestelmällä energiankulutusta voidaan pienentää entisestään.

Lisätietoa Pascal-järjestelmä