- Teatterilaitteet

Teatterilaitteita käytetään tuloilman tasaiseen jakamiseen syrjäyttävällä periaatteella. Yleensä laitteet sijoitetaan teatterin tai auditorion penkkirivin alle. Sieltä tuloilma nousee luonnollisesti oleskelijoiden luokse matalalla nopeudella taaten riittävän ilmanvaihdon sekä jäädyttäen oleskelijoista aiheutuvan lämpökuorman. Matala ilman liikenopeus aiheuttaa myös vähän ääntä laitteista, joka on usein tärkeää ko. tiloissa.

Lisätietoa Teatterilaitteet