Lindab Paloturvallisuustuotteet - Suojaa rakennuksia ja ihmisiä

Tulipalo rakennuksessa voi aiheuttaa merkittäviä tuhoja rakennukselle ja taloudellista haittaa kiinteistönomistajalle. Merkittävin uhka kohdistuu kuitenkin rakennusta käyttäviin ihmisiin. Ilmanvaihtojärjestelmään yhdistetyt paloturvallisuus- sekä savunhallintajärjestelmät minimoivat aineelliset tuhot ja henkilövahingot. Lindab Paloturvallisuus pitää sisällään tuotteet ja ratkaisut ilmanvaihtolaitteistojen paloturvallisuuden parantamiseen ja savunhallintaan. Nämä ratkaisut suojelevat kiinteistöjä ja pelastavat ihmishenkiä.

Ratkaisut turvalliseen ilmanvaihtoon

Palotilanteessa sisäilma lämpenee ja laajenee johtaen ilmanpaineen kasvamiseen palo-osastossa. Tämä paine pyrkii levittämään palokaasut ilmanvaihtojärjestelmän kautta muihin rakennusosiin. Palokaasujen leviäminen ilmanvaihtojärjestelmän kautta tulee estää, jotta myrkylliset kaasut eivät uhkaa ihmisiä. Tarjoamme täydellisen valikoiman palopeltejä ohjausjärjestelmineen rajoittamaan savukaasujen leviämistä rakennuksessa

Sertifioidut järjestelmät

Paloturvallisuusratkaisuissa ja savunhallintajärjestelmissä komponenttien tulee olla testattuja ja valvottuja ulkopuolisten testauslaitosten toimesta. Lindabin myymät tuotteet täyttävät nämä vaatimukset ja tarjoavat siten luotettavan valikoiman CE-merkittyjä paloturvallisuus- ja savunhallintaratkaisuja.
 
Ratkaisujemme jokainen komponentti on testattu ankarimmissa mahdollisissa olosuhteissa ja sertifioitu tiukimpien ilmanvaihdon palontorjuntajärjestelmien standardien mukaan (SFS-EN 12101-7).

​​​​

​ 

 

 Pähkinänkuoressa

 
  • ​Rajoittaa ja poistaa savukaasuja rakennuksesta
  • Pitää huoneet ja käytävät savusta vapaana
  • Viivyttää ja estää leimahtamista
  • Helpottaa evakuoimista ja palolaitoksen toimintaa
  • Minimoi kiinteistön tuhoja
  • Estää henkilövahinkoja ja pelastaa ihmishenkiä