Premax

Tuotekuvaus

Premax on Lindabin suuritehoinen ilmastointipalkki, jota voidaan käyttää huoneilman jäähdyttämiseen ja lämmittämiseen sekä tuloilmalaitteena ilmanvaihtoon. Vesipiirien venttiilit, toimilaitteet sekä huonesäätimet voidaan integroida tehtaalla palkkiin.

Premax on varustettu JetCone-järjestelmällä ilmavirran ja painehäviön säätöön. Ilmavirtaa voidaan helposti säätää ilman huolia liian suuresta painehäviöstä tai ääniongelmista. Virtauskuvion säätöön laite on varustettu AirGuide-järjestelmällä, joka yhdessä JetConen kanssa antaa runsaasti muunteluvaihtoehtoja. Asetukset ovat toteutettu siten, ettei käyttäjän ole mahdollista tehdä ristiriitaisia valintoja, jotka voisivat aiheuttaa vetoa.

  • Tehokas – ylivoimainen jäähdytysteho
  • Joustavuus – mukautuu käyttäjien tarpeisiin
  • Säätö – laaja säätöalue ilmavirralle ja heittokuviolle