Новини и Преса: Pageshttp://www.lindab.comRSS feed for the Pages list.Fri, 28 Jan 2022 06:43:09 GMTMicrosoft SharePoint Foundation RSS Generator60en-USlistНовини и Преса: Pageshttp://www.lindab.com/bg/pro/about-lindab/news/_layouts/images/siteIcon.pnghttp://www.lindab.com/bg/pro/about-lindab/news/Pages/Forms/AllItems.aspxВашето хале за 125 ЕВРО/кв.м.http://www.lindab.com/bg/pro/about-lindab/news/Pages/hale_za_125evro.aspx<div> <img alt="" src="/SiteCollectionImages/Global/News/BOM_3_505_284.jpg" style="BORDER: 0px solid; "></div> <div> <div style="text-align:center;margin:0cm 0cm 0pt"><font face="Arial"><span lang="SV" style="font-size:9pt">Ширина 12.20m | Дължина: 18.20m | Наклон покрив: 14°</span><span lang="SV" style="font-size:9pt"> </span><span lang="SV" style="font-size:9pt">Височина при стрехата: 3.50m | Цокъл: 150mm</span></font></div> <p><img width="1775" height="1024" src="/bg/private/about-lindab/news/PublishingImages/SBS.jpeg" alt="" style="height:259px;width:455px;margin:5px" /><br /><span lang="SV" style="font-size:9pt"><font face="Arial"><strong>Предимства на системата Lindab:</strong></font></span></p> <div style="margin:0cm 0cm 0pt"><span lang="SV" style="font-size:9pt"><font face="Arial">- Широка гама от цветове;</font></span></div> <div style="margin:0cm 0cm 0pt"><span lang="SV" style="font-size:9pt"><font face="Arial">- Гъвкавост при позиционирането на прозорци и врати;</font></span></div> <div style="margin:0cm 0cm 0pt"><span lang="SV" style="font-size:9pt"><font face="Arial">- Включени аксесоари;</font></span></div> <div style="margin:0cm 0cm 0pt"><span lang="SV" style="font-size:9pt"><font face="Arial">- Столиците и стенните водачи остават скрити;</font></span></div> <div style="margin:0cm 0cm 0pt"><span lang="SV" style="font-size:9pt"><font face="Arial">- Гаранция 15 години за ограждащите листове и 30 години за система улуци и водосточни тръби;</font></span></div> <div style="margin:0cm 0cm 0pt"><span lang="SV" style="font-size:9pt"><font face="Arial">- Само<span>  </span>три седмици срок на производство;</font></span></div> <div style="margin:0cm 0cm 0pt"><span lang="SV" style="font-size:9pt"><font face="Arial">- Бърз и лесен монтаж;</font></span></div> <div style="margin:0cm 0cm 0pt"><span lang="SV" style="font-size:9pt"><font face="Arial">- Ниски разходи за фундамент.Предимства на системата Lindab:</font></span></div> <div style="margin:0cm 0cm 0pt"><span lang="SV" style="font-size:9pt"></span> </div> <div style="margin:0cm 0cm 0pt"><span lang="SV" style="font-size:9pt"><font face="Arial"><strong>Възможност за:</strong></font></span></div> <div style="margin:0cm 0cm 0pt"><span lang="SV" style="font-size:9pt"><font face="Arial">- проект на фундамент;</font></span></div> <div style="margin:0cm 0cm 0pt"><span lang="SV" style="font-size:9pt"><font face="Arial">- дограма<span>  </span>PVC или алуминиева;</font></span></div> <div style="margin:0cm 0cm 0pt"><span lang="SV" style="font-size:9pt"><font face="Arial">- индустриални врати;</font></span></div> <div style="margin:0cm 0cm 0pt"><span lang="SV" style="font-size:9pt"><font face="Arial">- преградни стени;</font></span></div> <div style="margin:0cm 0cm 0pt"><span lang="SV" style="font-size:9pt"><font face="Arial">- осветление;</font></span></div> <div style="margin:0cm 0cm 0pt"><span lang="SV" style="font-size:9pt"><font face="Arial">- димни люкове;</font></span></div> <div style="margin:0cm 0cm 0pt"><span lang="SV" style="font-size:9pt"><font face="Arial">- вентилационна система;</font></span></div> <div style="margin:0cm 0cm 0pt"><span lang="SV" style="font-size:9pt"><font face="Arial">- монтаж;</font></span></div> <div style="margin:0cm 0cm 0pt"><span lang="SV" style="font-size:9pt"></span> </div> <div style="margin:0cm 0cm 0pt"><span lang="SV" style="font-size:9pt"><font face="Arial"><strong>Офертата включва:</strong></font></span></div> <div style="margin:0cm 0cm 0pt"><span lang="SV" style="font-size:9pt"><font face="Arial">- <span lang="BG">проект по част конструктивна</span>, монтажни планове и детайли за конструкцията и ограждането;</font></span></div> <div style="margin:0cm 0cm 0pt"><span lang="SV" style="font-size:9pt"><font face="Arial">- управление на проекта;</font></span></div> <div style="margin:0cm 0cm 0pt"><span lang="SV" style="font-size:9pt"><font face="Arial">- конструкция от тънкостенни профили;</font></span></div> <div style="margin:0cm 0cm 0pt"><span lang="SV" style="font-size:9pt"><font face="Arial">- ограждане на стените с профилирани стоманени листове/вън и вътре/ ;</font></span></div> <div style="margin:0cm 0cm 0pt"><span lang="SV" style="font-size:9pt"><font face="Arial">- термоизолация 150mm на покрива и 100mm на стените;</font></span></div> <div style="margin:0cm 0cm 0pt"><span lang="SV" style="font-size:9pt"><font face="Arial">- аксесоари (обшивки и поли, фолиа, винтове, упълтнения);</font></span></div> <div style="margin:0cm 0cm 0pt"><span lang="SV" style="font-size:9pt"><font face="Arial">- покривна водоотвеждаща система Lindab Rainline;</font></span></div> <div style="margin:0cm 0cm 0pt"><span lang="SV" style="font-size:9pt"><font face="Arial">- доставка до обекта;</font></span></div> <div style="margin:0cm 0cm 0pt"><span lang="SV" style="font-size:9pt"></span> </div> <div style="margin:0cm 0cm 0pt"><span lang="SV" style="font-size:9pt"><span lang="SV" style="font-size:11pt;font-family:&quot;arial&quot;, sans-serif">За максимална функционалност </span><span lang="BG" style="font-size:11pt;font-family:&quot;arial&quot;, sans-serif">–</span><span lang="BG" style="font-size:11pt;font-family:&quot;arial&quot;, sans-serif"> </span><span lang="BG" style="font-size:11pt;font-family:&quot;arial&quot;, sans-serif">избор на позиция за</span><span lang="SV" style="font-size:11pt;font-family:&quot;arial&quot;, sans-serif"> до 4 прозор</span><span lang="BG" style="font-size:11pt;font-family:&quot;arial&quot;, sans-serif">еца</span><span lang="BG" style="font-size:11pt;font-family:&quot;arial&quot;, sans-serif"> </span><span lang="BG" style="font-size:11pt;font-family:&quot;arial&quot;, sans-serif">на височина</span><span lang="BG" style="font-size:11pt;font-family:&quot;arial&quot;, sans-serif"> </span><span lang="SV" style="font-size:11pt;font-family:&quot;arial&quot;, sans-serif">0.9m </span><span lang="BG" style="font-size:11pt;font-family:&quot;arial&quot;, sans-serif">с </span><span lang="BG" style="font-size:11pt;font-family:&quot;arial&quot;, sans-serif">размери</span><span lang="SV" style="font-size:11pt;font-family:&quot;arial&quot;, sans-serif">1</span><span lang="SV" style="font-size:11pt;font-family:&quot;arial&quot;, sans-serif"></span><span lang="SV" style="font-size:11pt;font-family:&quot;arial&quot;, sans-serif">.2x1.5m, 2 врати</span><span lang="SV" style="font-size:11pt;font-family:&quot;arial&quot;, sans-serif"> </span><span lang="SV" style="font-size:11pt;font-family:&quot;arial&quot;, sans-serif">1.0x2.1m и две </span><span lang="BG" style="font-size:11pt;font-family:&quot;arial&quot;, sans-serif">портални врати</span><span lang="SV" style="font-size:11pt;font-family:&quot;arial&quot;, sans-serif"> 3.0x3.0m. </span><span lang="BG" style="font-size:11pt;font-family:&quot;arial&quot;, sans-serif">Хоризонтален монтаж на стенната профилирана ламарина</span><span lang="SV" style="font-size:11pt;font-family:&quot;arial&quot;, sans-serif">.</span></span></div> <div style="margin:0cm 0cm 0pt"><span lang="SV" style="font-size:9pt"></span> </div> <div style="margin:0cm 0cm 0pt"><div style="text-align:justify;margin:0cm 0cm 3pt"><span lang="BG" style="font-size:11pt"><font face="Arial">За подробности и варианти на сграда с други размери – свържете се с нас: </font><a href="mailto:office@lindab.bg"><font color="#0000ff" face="Arial">office@lindab.bg</font></a></span></div> <div style="text-align:justify;margin:0cm 0cm 3pt"><span style="font-size:11pt"><font face="Arial">02/9799700; 088 560 3409</font></span></div> <div style="text-align:justify;margin:0cm 0cm 3pt"><span lang="SV" style="font-size:11pt"><font face="Arial"> </font></span></div> <div style="text-align:center;margin:0cm 0cm 3pt"><span lang="SV" style="font-size:11pt"><font face="Arial"> </font></span><span style="font-size:20pt;color:rgb(0,112,192)"><font face="Arial">We simplify construction</font></span></div></div> ​​​​</div> <div><b>Article date:</b> 2.2.2019 г. 00:00</div> SE\svcSPSetup006Thu, 22 Dec 2011 11:20:03 GMThttp://www.lindab.com/bg/pro/about-lindab/news/Pages/Forms/DispForm.aspx?ID=9Сертификат за стъпка към устойчивостhttp://www.lindab.com/bg/pro/about-lindab/news/Pages/FlexiShop.aspx<div> <div><div style="margin:0in 0in 8pt"><font face="Calibri"><img src="/bg/private/about-lindab/PublishingImages/Lindab_Mountain_peak_flag_ORIGINAL2.jpg" alt="" style="height:306px;width:459px;margin:5px" /><br /><br /></font></div> <div style="margin:0in 0in 8pt"><font face="Calibri">Според <span lang="BG">изследвание в </span>ЕС 40% от цялото потребление на енергия в държавите-членки<span lang="BG"> е свързано с експлоатацията на сградния фонд</span>. Вентилацията е <span lang="BG">със съществен принос</span><span lang="BG"> </span><span lang="BG">към енергийния разход</span> във всяка сграда, независимо дали е училище, търговска сграда или частна къща, вентилационната система представлява приблизително 30% от общото потребление на енергия. Въпреки че вентилацията изисква енергия да работи, лошо функциониращите системи често водят до ненужно висока консумация. <span lang="BG">Въздуховоди</span>, които не са монтирани по правилен начин или с <span lang="BG">връзки между тях, които не са добре уплътнени</span>, са повтарящи се проблеми, които водят до изтичане на въздух и високи енергийни разходи.</font></div> <div style="margin:0in 0in 8pt"><font face="Calibri"> </font></div> <div style="margin:0in 0in 8pt"><font face="Calibri"><strong>Най-висок стандарт на херметичност</strong></font></div> <div style="margin:0in 0in 8pt"><font face="Calibri"> </font></div> <div style="margin:0in 0in 8pt"><font face="Calibri">Очевидният начин да се сведе до минимум разточителното потребление е да се разработят въздухонепроницаеми вентилационни системи. Това е и наш приоритет и в продължение на няколко години Lindab Safe и Lindab Safe Click <span lang="BG">са наложени като основен избор на пазара на въздуховодни</span> системи. И двете системи отговарят на най-високите стандарти за херметичност или това, което наричаме клас D. Класификацията на въздухонепропускливостта се простира от А до D, където всяка стъпка представлява херметичност, която е три пъти по-добра от предходната.</font></div> <div style="margin:0in 0in 8pt"><font face="Calibri"> <img src="/bg/private/about-lindab/PublishingImages/click_canon00105-1.jpg" alt="" style="height:445px;width:443px;margin:5px" /><br /><br /></font></div> <div style="margin:0in 0in 8pt"><font face="Calibri"><strong>Сертифициране</strong><span lang="BG"><strong>то</strong></span><strong> - тласък за цялата индустрия </strong></font></div> <div style="margin:0in 0in 8pt"><font face="Calibri"> </font></div> <div style="margin:0in 0in 8pt"><font face="Calibri">Въпреки това, като водещ доставчик на съвременни решения за вътрешен климат и като част от нашата философия на доброто мислене, искаме да направим повече. Новината, че успяхме да удовлетворим най-високите критерии <span lang="BG">на </span>&quot;Евровент&quot;( известна организация и емитент на сертификация в няколко сектора и индустрии<span lang="BG">) относно</span> нашите <span lang="BG">вентилационни</span> системи Lindab Safe и Lindab Safe Click е следователно много вдъхновяващ<span lang="BG">а</span>. Не само защото сме <span lang="BG">удовлетворени</span> да станем първата компания, която получи сертификат от Eurovent за кръгови <span lang="BG">въздухо</span>водни системи, а защото сертифицирането напомня, че висококачествените вентилационни решения са необходимост в усилията ни да намалим потреблението на енергия и да сведем до минимум напрежението върху околната среда. За нас това е наистина доброто <span lang="BG">устойчово</span> мислене.</font></div> <div style="margin:0in 0in 8pt"><font face="Calibri"> </font></div> <div style="margin:0in 0in 8pt"><font face="Calibri"><strong>Повече информация?</strong></font></div> <div style="margin:0in 0in 8pt"><font face="Calibri"><a href="mailto:office@lindab.bg">office@lindab.bg</a> </font></div> <div style="margin:0in 0in 8pt">Свилен Младенов - 088 5 603 409 </div> <div style="margin:0in 0in 8pt"><font face="Calibri">Искате ли да научите повече за вентилационните системи на Lindab или какво означава сертифицирането на Eurovent? </font></div> <div style="margin:0in 0in 8pt">изтеглете </div> <div style="margin:0in 0in 8pt"><span style="font-size:18px;font-family:arial;white-space:normal;word-spacing:0px;text-transform:none;float:none;font-weight:300;font-style:normal;text-align:center;orphans:2;widows:2;display:inline !important;letter-spacing:normal;text-indent:0px"><a href="http://pages.lindab.com/download-tuv-report?hsCtaTracking=e66f7e37-2e88-40fe-9dee-7bbdc5297533%7c2a6efbdb-e5f7-448d-b5a5-c1b58b6ea9a9">&quot;The importance of air tight ventilation&quot;</a></span></div></div></div> <div><b>Article date:</b> 28.2.2018 г. 00:00</div> SE\svcSPSetup006Thu, 22 Dec 2011 11:20:08 GMThttp://www.lindab.com/bg/pro/about-lindab/news/Pages/Forms/DispForm.aspx?ID=15Каква е връзката между ултразвук, интернет на нещата и вентилацията?http://www.lindab.com/bg/pro/about-lindab/news/Pages/A-quality-superstructure-without-the-hassle.aspx<div> <img alt="" height="303" src="/bg/private/about-lindab/PublishingImages/Airflow_UltraSound_640.jpg" width="479" style="BORDER: 0px solid; "></div> <div> <p><span style="font-size:12pt;font-family:&quot;arial&quot;, sans-serif;margin:0px;line-height:107%"><font color="#444444">През последните 5 години в света се наблюдава нарастване броя на политиките за енергийна ефективност. Те, съчетани с все по-голям фокус върху качеството на въздуха в помещенията, повишават търсенето на нови технологии, които могат да спомогнат за оптимизиране на качеството на въздуха и същевременно да намалят потреблението на енергия в сградите. Това е мястото, където ултразвукът и интернет на нещата (IOT) става част от решението</font></span><span style="font-size:12pt;font-family:&quot;arial&quot;, sans-serif;margin:0px;line-height:107%"><font color="#444444">.</font></span></p> <p><span style="font-size:12pt;font-family:&quot;arial&quot;, sans-serif;margin:0px;line-height:107%"><font color="#444444">Част от проблема</font></span><span lang="BG" style="font-size:12pt;font-family:&quot;arial&quot;, sans-serif;margin:0px;line-height:107%"><font color="#444444"> ли е </font></span><span style="font-size:12pt;font-family:&quot;arial&quot;, sans-serif;margin:0px;line-height:107%"><font color="#444444">строителната индустрия?</font></span></p> <p><span style="font-size:12pt;font-family:&quot;arial&quot;, sans-serif;margin:0px;line-height:107%"><font color="#444444">Знаете ли, че сградите са отговорни за 40% от потреблението на енергия и 36% от емисиите на CO2 в ЕС? Това може да изглежда шокиращо за някои,но </font></span><span lang="BG" style="font-size:12pt;font-family:&quot;arial&quot;, sans-serif;margin:0px;line-height:107%"><font color="#444444">в тази връзка </font></span><span style="font-size:12pt;font-family:&quot;arial&quot;, sans-serif;margin:0px;line-height:107%"><font color="#444444">ЕС е въвел нови регламенти, които гласят, че потреблението на енергия трябва да бъде намалено с 20% до 2020 г. Европа вече е в челните редици по политики за енергийна ефективност. Най-новите разпоредби на ЕС гласят, че всички нови сгради трябва да отговарят на минималните стандарти и да съдържат високоефективни алтернативни енергийни системи.</font></span></p> <p><span style="font-size:12pt;font-family:&quot;arial&quot;, sans-serif;margin:0px;line-height:107%"><font color="#444444">В Lindab смятаме, че регламентите не дават резултати сами. За да постигнем целите, се нуждаем от действия и желание и нестандартно мислене. Една от областите, в които алтернативното мислене може да подобри ефикасността и въздействието върху околната среда е вентилацията. Трябва обаче да оспорим конвенционалното мислене и старите навици, за да открием възможностите.</font></span></p> <p><span style="font-size:12pt;font-family:&quot;arial&quot;, sans-serif;margin:0px;line-height:107%"><font color="#444444">Несъответствие между качеството на въздуха и консумацията на енергия</font></span></p> <p><span style="font-size:12pt;font-family:&quot;arial&quot;, sans-serif;margin:0px;line-height:107%"><font color="#444444">По-голямото съсредоточаване върху енергоспестяването означава, че вентилационните системи с малък обем потоци стават все по-разпространени. Това, от своя страна, създава необходимост от измерване с инструменти и методи с висока точност, дори и </font></span><span lang="BG" style="font-size:12pt;font-family:&quot;arial&quot;, sans-serif;margin:0px;line-height:107%"><font color="#444444">в</font></span><span style="font-size:12pt;font-family:&quot;arial&quot;, sans-serif;margin:0px;line-height:107%"><font color="#444444"> условия на малък обем </font></span><span lang="BG" style="font-size:12pt;font-family:&quot;arial&quot;, sans-serif;margin:0px;line-height:107%"><font color="#444444">на циркулиращия </font></span><span style="font-size:12pt;font-family:&quot;arial&quot;, sans-serif;margin:0px;line-height:107%"><font color="#444444">поток.</font></span></p> <p><span style="font-size:12pt;font-family:&quot;arial&quot;, sans-serif;margin:0px;line-height:107%"><font color="#444444">До днес системите за вентилация са използвали измерватели във въздуховодите, които пречат на въздушния поток и събират мръсотия. Тази стара технология не изглежда ефективна </font></span><span lang="BG" style="font-size:12pt;font-family:&quot;arial&quot;, sans-serif;margin:0px;line-height:107%"><font color="#444444">за</font></span><span style="font-size:12pt;font-family:&quot;arial&quot;, sans-serif;margin:0px;line-height:107%"><font color="#444444"> съвременната вентилационна система. Изглежда има несъответствие между оптималния вътрешен климат и минималното потребление на енергия.</font></span></p> <p><span style="font-size:12pt;font-family:&quot;arial&quot;, sans-serif;margin:0px;line-height:107%"><font color="#444444"></font></span> <img width="505" height="284" src="/bg/private/about-lindab/PublishingImages/Lindab-UltraLink-landingpage-product-1.png" alt="" style="height:114px;width:205px;margin:5px" /><br /><br /></p> <p><span style="font-size:12pt;font-family:&quot;arial&quot;, sans-serif;margin:0px;line-height:107%"><font color="#444444">Lindabndab</font></span><span style="font-size:12pt;font-family:&quot;arial&quot;, sans-serif;margin:0px;line-height:107%"><font color="#444444"> не се страхува от предизвикателства и вместо да се занимава с размерите, разположението или използването на измервателните уреди, Lindab </font></span><span lang="BG" style="font-size:12pt;font-family:&quot;arial&quot;, sans-serif;margin:0px;line-height:107%"><font color="#444444">по</font></span><span style="font-size:12pt;font-family:&quot;arial&quot;, sans-serif;margin:0px;line-height:107%"><font color="#444444">търси алтернативни решения. Стабилното, точно и лесно разбираемо измерващо устройство създава система, която може да се контролира по най-оптималния начин. Самодиагностиката и представянето на резултатите предоставят на потребителите, собствениците на къщи и </font></span><span lang="BG" style="font-size:12pt;font-family:&quot;arial&quot;, sans-serif;margin:0px;line-height:107%"><font color="#444444">поддържащия персонал</font></span><span style="font-size:12pt;font-family:&quot;arial&quot;, sans-serif;margin:0px;line-height:107%"><font color="#444444"> възможност за оптимално функциониране на системата през целия</font></span><span lang="BG" style="font-size:12pt;font-family:&quot;arial&quot;, sans-serif;margin:0px;line-height:107%"><font color="#444444">т й</font></span><span style="font-size:12pt;font-family:&quot;arial&quot;, sans-serif;margin:0px;line-height:107%"><font color="#444444"> живот.</font></span></p> <p><span style="font-size:12pt;font-family:&quot;arial&quot;, sans-serif;margin:0px;line-height:107%"><font color="#444444">Това е мястото, където ултразвукът като метод за измерване се превръща в ценен инструмент.</font></span></p> <p>Ултразвукът <span lang="BG" style="font-size:12pt;font-family:&quot;arial&quot;, sans-serif;margin:0px;line-height:107%"><font color="#444444">в измерването при вентилационните системи е печеливша иновация за всички. </font></span></p> <p><span style="font-size:12pt;font-family:&quot;arial&quot;, sans-serif;margin:0px;line-height:107%"><font color="#444444">Какво ще стане, ако си представим вентилационна система с измервателен уред без никакви препятствия във въздушния поток? Предимствата на такава система надхвърлят по-високата енергийна ефективност, тъй като системата също така </font></span><span lang="BG" style="font-size:12pt;font-family:&quot;arial&quot;, sans-serif;margin:0px;line-height:107%"><font color="#444444">бива по-лесно почиствана и поддържана</font></span><span style="font-size:12pt;font-family:&quot;arial&quot;, sans-serif;margin:0px;line-height:107%"><font color="#444444">. Освен това ултразвукът осигурява точно измерване на целия диапазон на въздушния поток, без да причинява падане на налягането. Новата ултра вукова технология оптимизира въздушния поток и цялостната ефективност на вентилационната система чрез осигуряване на непрекъснат въздушен поток с </font></span><span lang="BG" style="font-size:12pt;font-family:&quot;arial&quot;, sans-serif;margin:0px;line-height:107%"><font color="#444444">незначителна промяна в</font></span><span style="font-size:12pt;font-family:&quot;arial&quot;, sans-serif;margin:0px;line-height:107%"><font color="#444444"> налягането.</font></span></p> <p><span style="font-size:12pt;font-family:&quot;arial&quot;, sans-serif;margin:0px;line-height:107%"><font color="#444444">Сензорите, монтирани на вентилационните канали, измерват въздушния поток и температурата без изпъкнали части, които събират мръсотия и пречат на въздушния поток. Това </font><span style="margin:0px"><font color="#444444" size="3"> </font></span><font color="#444444">позволява</font><span style="margin:0px"><font color="#444444" size="3">  </font></span><font color="#444444">измерване скоростта на въздуха с висока точност до 0,5 m / s. Точните измервания </font><span style="margin:0px"><font color="#444444" size="3"> </font></span><font color="#444444">позволяват да контролираме и намаляваме общата консумация на въздух и по този начин </font></span><span lang="BG" style="font-size:12pt;font-family:&quot;arial&quot;, sans-serif;margin:0px;line-height:107%"><font color="#444444">използваната</font></span><span style="font-size:12pt;font-family:&quot;arial&quot;, sans-serif;margin:0px;line-height:107%"><font color="#444444"> енергия във вентилационната система. </font></span><span lang="BG" style="font-size:12pt;font-family:&quot;arial&quot;, sans-serif;margin:0px;line-height:107%"><font color="#444444">Всичко това води до</font></span><span lang="BG" style="font-size:12pt;font-family:&quot;arial&quot;, sans-serif;margin:0px;line-height:107%"><font color="#444444"> </font></span><span lang="BG" style="font-size:12pt;font-family:&quot;arial&quot;, sans-serif;margin:0px;line-height:107%"><font color="#444444">спестено</font></span><span style="font-size:12pt;font-family:&quot;arial&quot;, sans-serif;margin:0px;line-height:107%"><font color="#444444"> времето и средства, изразходвани за вентилационни</font></span><span lang="BG" style="font-size:12pt;font-family:&quot;arial&quot;, sans-serif;margin:0px;line-height:107%"><font color="#444444"> с</font></span><span style="font-size:12pt;font-family:&quot;arial&quot;, sans-serif;margin:0px;line-height:107%"><font color="#444444">истеми. Печели икономиката , печели и околната среда.</font></span></p> <p><span lang="BG" style="font-size:12pt;font-family:&quot;arial&quot;, sans-serif;margin:0px;line-height:107%"><font color="#444444">Т</font></span><span style="font-size:12pt;font-family:&quot;arial&quot;, sans-serif;margin:0px;line-height:107%"><font color="#444444">ъй като решени</font></span><span lang="BG" style="font-size:12pt;font-family:&quot;arial&quot;, sans-serif;margin:0px;line-height:107%"><font color="#444444">я като</font></span><span style="font-size:12pt;font-family:&quot;arial&quot;, sans-serif;margin:0px;line-height:107%"><font color="#444444"> интернет на нещата (IOT) и Cloud става</font></span><span lang="BG" style="font-size:12pt;font-family:&quot;arial&quot;, sans-serif;margin:0px;line-height:107%"><font color="#444444">т</font></span><span style="font-size:12pt;font-family:&quot;arial&quot;, sans-serif;margin:0px;line-height:107%"><font color="#444444"> все по-често срещан</font></span><span lang="BG" style="font-size:12pt;font-family:&quot;arial&quot;, sans-serif;margin:0px;line-height:107%"><font color="#444444">и</font></span><span style="font-size:12pt;font-family:&quot;arial&quot;, sans-serif;margin:0px;line-height:107%"><font color="#444444"> в нашето ежедневие, ние вече започнахме да подготвяме UltraLink за бъдещето, което някои биха казали, че вече е тук. </font></span><span lang="BG" style="font-size:12pt;font-family:&quot;arial&quot;, sans-serif;margin:0px;line-height:107%"><font color="#444444">М</font></span><span style="font-size:12pt;font-family:&quot;arial&quot;, sans-serif;margin:0px;line-height:107%"><font color="#444444">ожете да прочетете повече за нашия патентован продукт <span>U</span><span></span><span></span><span>l</span><span></span><span></span><span></span><span></span><span></span><span>traLink</span><span></span><span> тук​</span>.</font></span></p> <p>​​​​​​​​​​​​</p></div> <div><b>Article date:</b> 3.8.2017 г. 00:00</div> SE\svcSPSetup006Thu, 22 Dec 2011 11:20:03 GMThttp://www.lindab.com/bg/pro/about-lindab/news/Pages/Forms/DispForm.aspx?ID=20Избор на монтажен екип за покривно покритие – насоки и препоръкиhttp://www.lindab.com/bg/pro/about-lindab/news/Pages/montazhnitsi.aspx<div> <img alt="" height="285" src="/bg/private/about-lindab/PublishingImages/13501943_1051240691596033_5696817785862560645_n.jpg" width="479" style="BORDER: 0px solid; "></div> <div> ​<div style="margin:0in 0in 8pt"><span lang="BG" style="font-size:14pt;line-height:107%"><font face="Calibri">Най-универсалният метод за избор, разбира се, е да вземете препоръка от близък или познат. </font></span></div> <div style="margin:0in 0in 8pt"><span lang="BG" style="font-size:14pt;line-height:107%"><font face="Calibri">Доставчикът на материалите за покрива също трябва да може да ви насочи към избор на монтажен екип. Най- често доставчикът на вашите керемиди или друг тип покривно покритие ще има грижата да ви препоръча <span> </span>монтажна група, която работи доказано добре. Изключения са възможни, но по-скоро неочаквани. Освен това, в случай че в последствие имате желание за коментар на цената за труд, доставчикът би бил добър посредник и ще може да ви ориентира правилно или за възможната отстъпка, или към друг монтажен екип, който работи на по-ниски ставки.</font></span></div> <div style="margin:0in 0in 8pt"><span lang="BG" style="font-size:14pt;line-height:107%"><img src="/bg/private/about-lindab/PublishingImages/1401436_582860498434057_1097702698_o.jpg" alt="" style="height:335px;width:450px;margin:5px" /><br /><br /></span></div> <div style="margin:0in 0in 8pt"><span lang="BG" style="font-size:14pt;line-height:107%"><font face="Calibri">Ако не намерите препоръка и започнете проучване, имайте предвид следното:</font></span></div> <div style="margin:0in 0in 0pt 0.5in;text-indent:-0.25in"><span lang="BG" style="font-size:14pt;line-height:107%"><span><font face="Calibri">1.</font><span style="font:7pt &quot;times new roman&quot;">     </span></span></span><span lang="BG" style="font-size:14pt;line-height:107%"><font face="Calibri">Ниската цена почти със сигурност означава несигурно качество. Високата цена от друга страна не гарантира високо качество на изпълнението. </font></span></div> <div style="margin:0in 0in 0pt 0.5in"><span lang="BG" style="font-size:14pt;line-height:107%"><font face="Calibri">Трябва да се отчете, че някои покриви<span>  </span>-<span>  </span>по-сложни<span>  </span>покривни линии, стръмни големи скатове, различни орнаменти и множество прозорци, тераси – изискват повече време и различни дейности<span>  </span>по монтажа и съответно е нормално да получите оферта за труд с по-висока стойност.</font></span></div> <div style="margin:0in 0in 0pt 0.5in;text-indent:-0.25in"><span lang="BG" style="font-size:14pt;line-height:107%"><span><font face="Calibri">2.</font><span style="font:7pt &quot;times new roman&quot;">     </span></span></span><span lang="BG" style="font-size:14pt;line-height:107%"><font face="Calibri">Ако ви поискат някаква дребна сума за оглед, не се изненадвайте. Някои монтажници са доста заети и най-малкото биха искали пътните разходи свързани с огледа на вашият покрив да бъдат покрити. Разбира се тази сума следва да се приспадне от офертната цена, в случай че приемете предложението. </font></span></div> <div style="margin:0in 0in 0pt 0.5in;text-indent:-0.25in"><span lang="BG" style="font-size:14pt;line-height:107%"><span><font face="Calibri">3.</font><span style="font:7pt &quot;times new roman&quot;">     </span></span></span><span lang="BG" style="font-size:14pt;line-height:107%"><font face="Calibri">Ако ви се предлагат твърде много ремонтни работи по покрива, за които чувате за първи път, най-вероятно е търговски трик за повишаване на общата стойност на услугата. Разбира се 1-2 допълнения са допустими и вероятно наистина необходими. Например подмяната на старите челни дъски на покрива е наистина наложителна, когато носещите скоби на улуците ще бъдат закачени за тях. В случай, че ще се използва носеща скоба с дълго рамо, при което скобата се захваща практически за ребрата на покрива, това не е непременно необходимо. Въпросът с естетиката си е ваш проблем.</font></span></div> <div style="margin:0in 0in 0pt 0.5in;text-indent:-0.25in"><span lang="BG" style="font-size:14pt;line-height:107%"><span><font face="Calibri">4.</font><span style="font:7pt &quot;times new roman&quot;">     </span></span></span><span lang="BG" style="font-size:14pt;line-height:107%"><font face="Calibri">Поискайте подробна оферта – задължително! Дори да не е в писмен вид, офертата трябва да съдържа ясна цена за всяка дейност. Внимавайте за завишение на на пръв поглед единични дейности като: обшивка и подмазване на комин; поставяне на покривен прозорец или капандура; Два три такива елемента със съответното завишение могат да ви струват 200-300 лева в повече от нормалното. В случай , че е необходима работа по конструкцията около тези елементи, тогава тази дейност следва да бъде отделно остойностена и е нормално да увеличи общата сума по монтажа на тези елементи. Недопустимо е да имате цена за поставяне на фабрично готов вентилационен елемент или уплътняващ маншон за вентилационна тръба. Тези са част от покривното покритие или обшивките.</font></span></div> <div style="margin:0in 0in 0pt 0.5in;text-indent:-0.25in"><span lang="BG" style="font-size:14pt;line-height:107%"><span><font face="Calibri">5.</font><span style="font:7pt &quot;times new roman&quot;">     </span></span></span><span lang="BG" style="font-size:14pt;line-height:107%"><font face="Calibri">Разпитайте за виждането на монтажниците относно конденза и доброто вентилиране на покрива. Това е важен технически въпрос, който може да ви подскаже компетентността на майсторите, особено ако ще поставяте метални керемиди или друг вид метален покрив. <span> </span>Все пак оставете пространство за личното мнение на монтажниците по въпроса. В случай, че то е твърде различно от вашето , консултирайте се с производителя или доставчика. В крайна сметка можете да поискате изпълнение, което е различно от виждането на монтажниците.</font></span></div> <div style="margin:0in 0in 0pt 0.5in;text-indent:-0.25in"><span lang="BG" style="font-size:14pt;line-height:107%"><span><font face="Calibri">6.</font><span style="font:7pt &quot;times new roman&quot;">     </span></span></span><span lang="BG" style="font-size:14pt;line-height:107%"><font face="Calibri">Ако се опитат да ви разубедят относно изборът ви на тип покривно покритие, доставчик или марка на избраният от вас продукт, това най-вероятно е метод за улесняване на тяхната задача или извличане на допълнителни печалби от съответната алтернатива. Все пак, в случай че предлаганата алтернатива не ви е позната, проучете въпроса! Може би имат право! А и винаги може да поискате самостоятелно оферта и да сравните предложенията. От друга страна добре е да поискате препоръка за качествен дървен материал, челни дъски, сачак,<span>  </span>летви за дървена скара, въобще материали свързани с покривната конструкция. Добре изпълнената покривна конструкция, покривна дъсчена обшивка и/или монтажна скара улесняват значително качественото поставяне на покривното покритие, затова и качеството на дървеният материал е важно.</font></span></div> <div style="margin:0in 0in 8pt 0.5in;text-indent:-0.25in"><span lang="BG" style="font-size:14pt;line-height:107%"><span><font face="Calibri">7.</font><span style="font:7pt &quot;times new roman&quot;">     </span></span></span><span lang="BG" style="font-size:14pt;line-height:107%"><font face="Calibri">Накрая: имайте предвид целият ваш собствен опит, който имате със всякакви изпълнители на ремонти и услуги, защото както казваме у нас „ Да не ти влизат майстори в къщата“.</font></span></div> <br /><br /></div> <div><b>Article date:</b> 31.3.2017 г. 00:00</div> Lindqvist, Ann-KatrinThu, 12 Jan 2017 13:36:53 GMThttp://www.lindab.com/bg/pro/about-lindab/news/Pages/Forms/DispForm.aspx?ID=49Lindab MAGESTIChttp://www.lindab.com/bg/pro/about-lindab/news/Pages/Magestic.aspx<div> <img alt="" height="274" src="/bg/private/about-lindab/news/PublishingImages/Magestic%201_505x284.jpg" width="487" style="BORDER: 0px solid; "></div> <div> <p>Защитният слой на улуците Lindab Magestic  е съставен от цинк примесен с магнезий и алуминий.<br />Тази комбинация изгражда здрава защита против корозия. В резултат водоотвеждащата система Lindab Magestic е с четири пъти удължен живот, спрямо водоотвеждащи продукти с обикновено цинково покритие.<br /><br /></p> <p> ​Освен това магнезият подсилва ефектът на самопредпазване в местата на одрасквания или срязване,тъй като отрицателно заредените йони на магнезия са по-силни и катализират процеса на покриване(миграция) по наранените места.</p> <p><img src="/bg/private/about-lindab/PublishingImages/magesticview1.jpg" alt="" style="margin:5px" /> </p> <p>Покритието от цинк-магнезий-алуминий потъмнява с времето  до тъмно сиво с лек метален отблясък, като остава хомогенно и без петна. Това прави улуците Lindab Magestic по-красиви с времето. </p> <p>​<span style="text-decoration:underline">За повече информация:</span></p> <div style="font-size:13.63px;line-height:17.99px">Телефон: 02 979 97 00 | Мобилен: 0885 653 009 | office@lindab.bg​</div> ​<br /><br /><br /><br />​​​​​​</div> <div><b>Article date:</b> 20.9.2016 г. 00:00</div> Stefanov, KristianTue, 03 Dec 2013 08:55:09 GMThttp://www.lindab.com/bg/pro/about-lindab/news/Pages/Forms/DispForm.aspx?ID=39ПРЕДИМСТВА НА МЕТАЛНИТЕ КЕРЕМИДИhttp://www.lindab.com/bg/pro/about-lindab/news/Pages/predimstva.aspx<div> <img alt="" height="384" src="/bg/private/about-lindab/news/PublishingImages/SKANE_375_2.png" width="477" style="BORDER: 0px solid; "></div> <div> ​<div style="margin-bottom:0.11in;white-space:normal;word-spacing:0px;text-transform:none;text-align:left;font:16px &quot;times new roman&quot;, times, serif;widows:1;letter-spacing:normal;text-indent:0px">Металните керемиди присъстват на българският пазар от сравнително кратко време - може би около 15 години, което ги прави сравнително непознат продукт за покривно покритие.</div> <div style="margin-bottom:0.11in;white-space:normal;word-spacing:0px;text-transform:none;text-align:left;font:16px &quot;times new roman&quot;, times, serif;widows:1;letter-spacing:normal;text-indent:0px">Въобще, употребата на профилирана ламарина, под какъвто и да е вид в жилищното строителство, не е традиционно за България. Обичайно, всички сме свикнали да виждаме керемиди тип „Марсилски“, &quot;Стралджа&quot; или подобни разновидности на керамични (глинени) или бетонови изделия за покрив. Благодарение на ниската си цена и въпреки всичките си недостатъци, голям пазарен дял завзеха битумните шиндли и вълнообразни листи, което ги направи много популярни.</div> <div style="margin-bottom:0.11in;white-space:normal;word-spacing:0px;text-transform:none;text-align:left;font:16px &quot;times new roman&quot;, times, serif;widows:1;letter-spacing:normal;text-indent:0px">Изборът на покривна система, независимо от случая - нова сграда или ремонтиране на съществуваща конструкция, е изключително важен, а разнообразието от системи го прави и доста сложен. Покривът на една сграда е определящ за качеството и не по-малко от основите. Той е частта от сградата, чиито проблеми са най-неотложни, най-скъпи и най-сложни за отстраняване. Течовете и овлажняването, причиняват гниене, развиване на мухъл и плесени в топлоизолацията, и увреждат трайно дървената конструкция. Дори слаб теч в зоната на билото, може да нанесе непоправими щети на голяма част от покрива, като в същото време, тези проблеми са изключително трудни и скъпи за диагностициране.</div> <div style="margin-bottom:0.11in;white-space:normal;word-spacing:0px;text-transform:none;text-align:left;font:16px &quot;times new roman&quot;, times, serif;widows:1;letter-spacing:normal;text-indent:0px">Покривът е частта от строителството, при която икономиите струват най-скъпо!!! Това разбира се не означава, че не можете да имате изгоден покрив, който да бъде сигурен, надежден и дълготраен.</div> <div style="margin-bottom:0.11in;white-space:normal;word-spacing:0px;text-transform:none;text-align:left;font:16px &quot;times new roman&quot;, times, serif;widows:1;letter-spacing:normal;text-indent:0px">Предимствата на металните керемиди произхождат от тяхната същност - основният материал за производството им е стомана! Здрава, еластична суровина, която защитена по правилният начин от корозия, е перфектна основа за производството на впечатляващи, както на външен вид, така и по технически характеристики, покривни продукти. За да се постигне дълготрайност, металният лист предварително се подлага на горещо поцинковане. Следват няколко слоя осигуряващи стабилна основа на финишното полиестерно покритие.</div> <div style="margin-bottom:0.11in;white-space:normal;word-spacing:0px;text-transform:none;text-align:left;font:16px &quot;times new roman&quot;, times, serif;widows:1;letter-spacing:normal;text-indent:0px">Цветните покрития са няколко вида, като обичайно, според тях, производителите определят и гаранцията на продукта. Най-често, тя варира между 15 и 30 години, а определени системи предлагат дори 50 години сигурност.</div> <div style="margin-bottom:0.11in;white-space:normal;word-spacing:0px;text-transform:none;text-align:left;font:16px &quot;times new roman&quot;, times, serif;widows:1;letter-spacing:normal;text-indent:0px">Важно е да се отбележи, че гаранциите често се определят с различни наименования, които за отделните производители покриват различни дефекти. Може да получите сертификат за продукт с 50 години „техническа“ гаранция, която да не покрива дефекти след обичайните, вписани в закона срокове. Както и при други продукти, най-важният знак за качество, винаги ще остане историята на компанията производител и доволните клиенти.</div> <div style="margin-bottom:0.11in;white-space:normal;word-spacing:0px;text-transform:none;text-align:left;font:16px &quot;times new roman&quot;, times, serif;widows:1;letter-spacing:normal;text-indent:0px">Информирайте се за цинковото покритие! Абсолютният минимум, който трябва да има изделие за екстериорна употреба, каквито са керемидите е 150гр.на кв.м. Препоръчително е, да се насочите към продукти с покритие над 200гр/кв.м.</div> <div style="margin-bottom:0.11in;white-space:normal;word-spacing:0px;text-transform:none;text-align:left;font:16px &quot;times new roman&quot;, times, serif;widows:1;letter-spacing:normal;text-indent:0px"><img width="944" height="400" src="/bg/private/about-lindab/news/PublishingImages/tile-machine.png" alt="" style="height:102px;width:250px;margin:5px" /><br /><br /><font face="Calibri, serif"><b>Леки!</b></font><font face="Calibri, serif"></font></div> <div style="margin-bottom:0.11in;white-space:normal;word-spacing:0px;text-transform:none;text-align:left;font:16px &quot;times new roman&quot;, times, serif;widows:1;letter-spacing:normal;text-indent:0px">Теглото на цялостна покривна система с метални керемиди е около 5 килограма на кв.м., което ги прави около 10 пъти по-леки в сравнение с традиционна керамична система.</div> <div style="margin-bottom:0.11in;white-space:normal;word-spacing:0px;text-transform:none;text-align:left;font:16px &quot;times new roman&quot;, times, serif;widows:1;letter-spacing:normal;text-indent:0px">Системата е изключително компактна, в малък открит бус, можете да натоварите всички необходими материали за покриването на повече от 300 кв.м.</div> <div style="margin-bottom:0.11in;white-space:normal;word-spacing:0px;text-transform:none;text-align:left;font:16px &quot;times new roman&quot;, times, serif;widows:1;letter-spacing:normal;text-indent:0px">Благодарение на по-ниското тегло, монтажът е значително по-лесен и по-бърз. Не изтощава работниците, които остават прецизни дори в края на работния ден!</div> <div style="margin-bottom:0.11in;white-space:normal;word-spacing:0px;text-transform:none;text-align:left;font:16px &quot;times new roman&quot;, times, serif;widows:1;letter-spacing:normal;text-indent:0px"><img alt="montazh.jpg" src="/bg/pro/about-lindab/news/PublishingImages/montazh.jpg" style="height:253px;width:440px;margin:5px" /><br /><br />Дължината на листите варира, като най-често е между 2,2 – 3 л.м., което в комбинация с постоянната им покривна ширина от 1,1 м., ги прави, може би, най-едроплощното покритие в сектора на жилищното строителство. При тези габарити, получавате система с<span class="Apple-converted-space"> </span><b>80% по-малко фуги, или 80% по-малко възможности за теч!</b></div> <div style="margin-bottom:0.11in;white-space:normal;word-spacing:0px;text-transform:none;text-align:left;font:16px &quot;times new roman&quot;, times, serif;widows:1;letter-spacing:normal;text-indent:0px">Съмнявате се!? Нека сметнем заедно! Често срещан модел керамични керемиди, са с покривна ширина 21,4 см. и 30 см. покривна дължина, т.е. 0,51 л.м. фуги/брой керемида . Средният разход е 13 броя/кв.м, което прави 6,63 л.м. фуги за кв.м. покрита покривна площ. Металните керемиди с покривна ширина 1,10 л.м. и 2,20 л.м. дължина, имат 2,42 кв.м. чиста покривна площ. Т.е. 3,3 л.м. фуги на 2,42 кв.м. покрив, или 1,36 л.м. фуга за кв.м. покрита площ. 1,36 л.м./кв. за металните керемиди, срещу 6,63 л.м./кв. за керамичните!</div> <div style="margin-bottom:0.11in;white-space:normal;word-spacing:0px;text-transform:none;text-align:left;font:16px &quot;times new roman&quot;, times, serif;widows:1;letter-spacing:normal;text-indent:0px">Ако заложите от самото начало<span class="Apple-converted-space"> </span><b>10 пъти по-лека покривна система,</b><span class="Apple-converted-space"> </span>това би рефлектирало и върху разхода за дървената конструкция. Вместо стандартните дървени греди с р-ри около 10/12/14см. може да използвате 6/8/10см. или да увеличите разстоянието между тях. Сега освен по-лекото покривно покритие имате и конструкция на по-ниска цена. От тук веднага<b>може</b><b></b><b> да се занижи необходимия бетон и арматурно желязо</b><span class="Apple-converted-space"> </span>за последната плоча на сградата. След това и за плочата под нея и за по-долната плоча и малко от колоните и вероятно от основите. Разбира се всичко това трябва да се извърши от грамотен инженер-конструк<wbr />тор. Помсилете, че едно изтъняване на някоя от носещите колони, може да ви даде нужните 3-4 сантиметра, та да я набутате най-накрая тази пералня, заради която се чудехте как да реформирате цялото разпределение на кухнята.</div> <div style="margin-bottom:0.11in;white-space:normal;word-spacing:0px;text-transform:none;text-align:left;font:16px &quot;times new roman&quot;, times, serif;widows:1;letter-spacing:normal;text-indent:0px">Освен за направа на нови покриви, металните керемиди са идеални и за ремонт на стари конструкции. Можете да<span class="Apple-converted-space"> </span><b>монтирате</b>новите си метални керемиди<span class="Apple-converted-space"> </span><b>върху старото покривно покритие</b>, когато то е от битумни керемиди, някакъв вид воалит или кремиковска ламарина от края на шейсетте, въобще всичко на което може да се завие винт и/или да се постави дървена скара от летви. Преди всичко, при този вариант спестявате от демонтаж на старото покритие. Разбира се, в такъв момент е крайно необходимо е да сте уверени в доброто състояние на покривната конструкция и правилното й функциониране! Длъжни сме да отбележим, че понякога такава мисия е невъзможна или непрепоръчителна<wbr />.</div> <div style="margin-bottom:0.11in;white-space:normal;word-spacing:0px;text-transform:none;text-align:left;font:16px &quot;times new roman&quot;, times, serif;widows:1;letter-spacing:normal;text-indent:0px"><b>Подобряват изолацията!</b></div> <div style="margin-bottom:0.11in;white-space:normal;word-spacing:0px;text-transform:none;text-align:left;font:16px &quot;times new roman&quot;, times, serif;widows:1;letter-spacing:normal;text-indent:0px">Металът акумулира и отдава температура бързо в сравнение с бетонови или керамични керемиди. Следователно:</div> <div style="margin-bottom:0.11in;white-space:normal;word-spacing:0px;text-transform:none;text-align:left;font:16px &quot;times new roman&quot;, times, serif;widows:1;letter-spacing:normal;text-indent:0px">През лятото до около час след залез слънце, металните керемиди вече не са горещи и поне покривът ви няма да отдава топлина към вътрешността на къщата. Разбира се на сутринта, металните керемиди са първото нещо, което започва да трансферира жега, но сравнете това с добре нагрят бетон или глина, които успяват да свалят температурата си до атмосферната едва преди изгрев. Зимата обаче е сезонът, когато металните керемиди наистина могат да компенсират във ваша полза. В не толкова редките, вече, случаи на зимно слънцегреене, металните керемиди бързо могат да акумулират топлина и да достигнат собствена температура над нулата, когато въздухът е с температура под нулата. Това определено подпомага ефективността на покривната топлоизолация. Добра илюстрация на този ефект е моментът, когато влизате в паркиран на слънце автомобил в студен, зимен, сълнчев ден, някъде по обяд и установявате, че в автомобила е чувствително по-топло.</div> <div style="margin-bottom:0.11in;white-space:normal;word-spacing:0px;text-transform:none;text-align:left;font:16px &quot;times new roman&quot;, times, serif;widows:1;letter-spacing:normal;text-indent:0px"><b>Трайност на материала и завършващото покритие. Хомогенност на цвета.</b></div> <div style="margin-bottom:0.11in;white-space:normal;word-spacing:0px;text-transform:none;text-align:left;font:16px &quot;times new roman&quot;, times, serif;widows:1;letter-spacing:normal;text-indent:0px">Завършващото, полиестерно (а не PVC), цветно покритие на металните керемиди има следните основни предимства:</div> <div style="margin-bottom:0.11in;white-space:normal;word-spacing:0px;text-transform:none;text-align:left;font:16px &quot;times new roman&quot;, times, serif;widows:1;letter-spacing:normal;text-indent:0px">Цветът е хомогенен и доколкото може да се промени с времето под влиянието на UV светлина, то това се случва в синхрон за целия покрив или за всеки скат според слънцегреенето. Накратко -<b>цветът запазва красотата си</b><span class="Apple-converted-space"> </span>за дълго време след поставянето на керемидите.</div> <div style="margin-bottom:0.11in;white-space:normal;word-spacing:0px;text-transform:none;text-align:left;font:16px &quot;times new roman&quot;, times, serif;widows:1;letter-spacing:normal;text-indent:0px"><b>Не се налага поддръжка!</b></div> <div style="margin-bottom:0.11in;white-space:normal;word-spacing:0px;text-transform:none;text-align:left;font:16px &quot;times new roman&quot;, times, serif;widows:1;letter-spacing:normal;text-indent:0px">Полиестерното покритие не задържа прах и други естествени замърсявания - дъждът отмива всички тях. Не се наблюдава развитие на плесени, мухъл и друга флора и фауна.</div> <div style="margin-bottom:0.11in;white-space:normal;word-spacing:0px;text-transform:none;text-align:left;font:16px &quot;times new roman&quot;, times, serif;widows:1;letter-spacing:normal;text-indent:0px"><img src="/bg/private/about-lindab/news/PublishingImages/zelkashta.jpg" alt="" style="height:306px;width:455px;margin:5px" /><br /><br /><b>Ремонтите на покрив с метални керемиди<span class="Apple-converted-space"> </span></b><span lang="en-US"><b>НЕ</b></span><b><span class="Apple-converted-space"> </span>са нещо нормално!</b></div> <div style="margin-bottom:0.11in;white-space:normal;word-spacing:0px;text-transform:none;text-align:left;font:16px &quot;times new roman&quot;, times, serif;widows:1;letter-spacing:normal;text-indent:0px"><a name="_GoBack"></a>За разлика от алтернативни продукти, повърхността на металните керемиди не се отмива или напуква с времето. Този процес при класическите керемиди обикновено води до проникване на вода, замръзване на влагата през студените месеци в порите на керемидата и постепенно напукване и натрошаване. При металните керемиди, освен че полиестерното покритие се &quot;износва&quot; по-бавно, дори когато то е вече компрометирано, цинка и пасивиращия слой могат да защитават стоманения лист дълги години.</div> <div style="margin-bottom:0.11in;white-space:normal;word-spacing:0px;text-transform:none;text-align:left;font:16px &quot;times new roman&quot;, times, serif;widows:1;letter-spacing:normal;text-indent:0px">Стоманата е гъвкава и понася температурните реакции - свиване, разширяване - много по-добре от бетон или глина. Качество, което допринася за по-дългата издръжливост на металните керемиди спрямо класическите - отново във връзка с пукнатини, замръзване и плътност на сглобките!</div> <div style="margin-bottom:0.11in;white-space:normal;word-spacing:0px;text-transform:none;text-align:left;font:16px &quot;times new roman&quot;, times, serif;widows:1;letter-spacing:normal;text-indent:0px">Металните керемиди не могат да бъдат потрошени от градушка или подобна<span class="Apple-converted-space"> </span><font face="Calibri, serif">приложена<span class="Apple-converted-space"> </span></font>сила, което да доведе до течове и незабавни, неотложни ремонти. Вероятно ще има вдлъбнатини в профила, но не и проблем с евентуално проникване на влага.</div> <div style="margin-bottom:0.11in;white-space:normal;word-spacing:0px;text-transform:none;text-align:left;font:16px &quot;times new roman&quot;, times, serif;widows:1;letter-spacing:normal;text-indent:0px">Затова, при качествен продукт и качествен монтаж, покривът от метални керемиди не се нуждае от ремонт. Ако това се случва, то ще бъде след дълга експлоатация от 3-4 и повече десетилетия, когато просто ще ви е необходимо ново покривно покритие. Не можем да обхванем (предвидим) вероятностите за природни бедствия или други събития предизвикани от непреодолима сила, затова не обсъждаме тези случаи на необходимост от ремонт.</div></div> <div><b>Article date:</b> 18.7.2016 г. 00:00</div> Stefanov, KristianTue, 19 Jul 2016 06:33:19 GMThttp://www.lindab.com/bg/pro/about-lindab/news/Pages/Forms/DispForm.aspx?ID=48С металните керемиди Линдаб – покривът стабилен!http://www.lindab.com/bg/pro/about-lindab/news/Pages/С-металните-керемиди-Линдаб--–-покривът-стабилен!.aspx<div> <img alt="" height="560" src="/bg/private/about-lindab/news/PublishingImages/4-768x900.png" width="477" style="BORDER: 0px solid; "></div> <div> <p> </p> <p><a href="http://1kam1.com/s-metalnite-keremidi-lindab-pokrivat-stabilen/">http://1kam1.com/s-metalnite-keremidi-lindab-pokrivat-stabilen/</a></p></div> <div><b>Article date:</b> 31.5.2016 г. 00:00</div> Stefanov, KristianTue, 31 May 2016 08:03:48 GMThttp://www.lindab.com/bg/pro/about-lindab/news/Pages/Forms/DispForm.aspx?ID=47Предимства на сотоманените улуци и водостоциhttp://www.lindab.com/bg/pro/about-lindab/news/Pages/predimistvo_stomaneni_uluci.aspx<div> <img alt="" height="327" src="/bg/private/about-lindab/news/PublishingImages/12471514_957511484302288_82083518087053755_o.jpg" width="475" style="BORDER: 0px solid; "></div> <div> <div style="text-align:justify"><div> </div>  </div> <div><div><div style="margin:0cm 0cm 8pt"><font face="Calibri">Преди да се направи сравнение между стомана и други метали, стои въпросът за PVC улуците. Освен ниската първоначална инвестиция, пластмасовите улуци изостават спрямо металните по всички други критерии като: издръжливост във времето, устойчивост на геометричните форми, устойчивост на цвета, разходи за поддръжка и др.</font></div> <div style="margin:0cm 0cm 8pt"><font face="Calibri"> </font></div> <div style="margin:0cm 0cm 8pt"><font face="Calibri"><strong>Материал </strong></font></div> <div style="margin:0cm 0cm 8pt"><font face="Calibri">Независимо колко качествен полимер е използван при производството на пластмасовите улуци, стоманата със сигурност ще надживее всеки такъв материал. Важен елемент, за да се случи това, се явява антикорозионната защита, която се осигурява от допълнително нанесено цинково покритие върху стоманеното ядро. То е двустранно и се измерва в гр./кв.м.<span>  </span>Масово предлаганите в търговската мрежа продукти се произвеждат от суровина<span>  </span>с до 140 гр./кв.м. цинково покритие, за да се постигне по-ниска цена. Това, обаче е крайно недостатъчно. Съществуват стандарти, в които минималното покритие на стоманата за влагане в екстериорни продукти, трябва да бъде 275 гр./кв.м. Цинкът има способността да се „самолекува”!<span>  </span>При драскотини и в местата на срязване,<span>  </span>се наблюдава образуването на защитен слой от т.н. „мигриращи” цинкови йони.</font></div> <div style="margin:0cm 0cm 8pt"><font face="Calibri"> <img src="/bg/private/about-lindab/news/PublishingImages/sravnenitoplrazshir.jpg" alt="" style="height:233px;width:432px;margin:5px" /><br /><br /></font></div> <div style="margin:0cm 0cm 8pt"><font face="Calibri"><strong>Времето</strong></font></div> <div style="margin:0cm 0cm 8pt"><font face="Calibri">Износването на всеки материал се дължи на атмосферните условия – UV лъчение, дъжд, сняг, лед, вятър и т.н. При улуци и водосточни тръби, реакцията на температура<span>  </span>обаче, се явява най-важният показател.</font></div> <div style="margin:0cm 0cm 8pt"><font face="Calibri"> </font></div> <div style="margin:0cm 0cm 8pt"><font face="Calibri">В сравнение с алуминий и пластмаса, стоманата има много малка амплитуда на свиване и разширяване под влияние на температурата. Това означава, че монтираната стоманена покривна водоотвеждаща система е много по-дълготрайна, тъй като връзките и фиксиращите<span>  </span>точки няма да бъдат подложени на толкова силно деформиращо напрежение.</font></div> <div style="margin:0cm 0cm 8pt"><font face="Calibri"> </font></div> <div style="margin:0cm 0cm 8pt"><font face="Calibri">За да се отстрани почти изцяло риска от деформация и разхлабване на връзките, се препоръчва система, която има свързващи елементи с уплътнения и дължина на улуците 3 или 4 метра. Меките уплътнения поемат температурните разширения, а пресметнатата дължина на улуците ограничава разширенията(свиванията) да поносим максимален лимит. Залепване<span>  </span>с калай, силикон или каквато и да е друга спойка е силно непрепоръчително.</font></div> <div style="margin:0cm 0cm 8pt"><font face="Calibri"> </font></div> <div style="margin:0cm 0cm 8pt"><font face="Calibri"><strong>Цветно покритие</strong></font></div> <div style="margin:0cm 0cm 8pt"><font face="Calibri">Листовата стомана е материал , който в днешно време рядко се ползва, търси и предлага в класическия си вид – стомана<span>  </span>и цинково защитно покритие. Над цинка има полиестерно цветно покритие, което освен допълнителна защита, предоставя и възможност за постигане на по-красиви и цветни фасади и стрехи.<span>  </span>Покритията са различни, като има такива, които са по-плътни и имат гранулирана структура, която допълнително предпазва от надрасквания. Тези цветни покрития добавят години живот към продукта.</font></div> <div style="margin:0cm 0cm 8pt"><font face="Calibri"> </font></div> <div style="margin:0cm 0cm 8pt"><font face="Calibri">Трябва да се обърне внимание на следното:<span>  </span>Листовата стомана с полиестерно покритие в най-широката си употреба се използва за индустриални сгради, за техните стени и покриви. Това логически обуславя всеки лист да има външна и вътрешна страна. Външната цветна страна е от споменатият вече полиестер, в няколко варианта. Вътрешната обаче, е със значително по-тънко покритие от епоксиден лак (най-често сивкав на цвят). Такъв материал не е удачен за вашите улуци, защото епоксидният лак, за разлика от случаят с покрив или стена остава открит към капризите на метерологичното време. При употреба на<span>  </span>стена или покрив, вътрешната страна остава скрита и защитена от слънце и влага.<span>  </span></font></div> <div style="margin:0cm 0cm 8pt"><font face="Calibri">Качествените стоманени улуци с цветно покритие са с цветно полиестерно покритие с еднаква дебелина от двете страни. </font></div> <div style="margin:0cm 0cm 8pt"><font face="Calibri"> </font></div> <div style="margin:0cm 0cm 8pt"><font face="Calibri"><strong>Скоби(куки)</strong></font></div> <div style="margin:0cm 0cm 8pt"><font face="Calibri">Скобите, на които се поставят улуците са конструкцията, която държи улука. Важно е да са с достатъчна дебелина и да имат същото защитно покритие и цвят като водоотвеждащата система. Препоръката е да са с дебелина най-малко 3 мм, най-добре 4 мм. Това прави улука много устойчив, предотвратява изкривявания по цялата дължина и на практика локализира възможните изкривявания в зоната на действие на приложената сила. </font></div> <div style="margin:0cm 0cm 8pt"><font face="Calibri"> </font><font face="Calibri">Всъщност какви сили могат да застрашат цялостта на един улук? </font></div> <ul><li><div style="margin:0cm 0cm 8pt"><font face="Calibri">Плъзгащи се по покрива заледени снежни маси;</font></div></li> <li><div style="margin:0cm 0cm 8pt"><font face="Calibri">Поетапно замръзване на вода и сняг и натрупването им в<span>  </span>улука;</font></div></li> <li><div style="margin:0cm 0cm 8pt"><font face="Calibri">Падащи клони от близки дървета;</font></div></li> <li><div style="margin:0cm 0cm 8pt"><font face="Calibri">Падащи хора. Извън шегата, ако скобите са здрави и на разстояние 60-70см., може спокойно да издържат висящ на улука човек. Дори да се получи изкривяване, няма да има проблем с цялостното отвеждане на водата. </font></div></li></ul> <div style="margin:0cm 0cm 8pt"><font face="Calibri"> <img src="/bg/private/about-lindab/news/PublishingImages/10665281_734400256613413_6395213763583394087_n.jpg" alt="" style="height:134px;width:185px;margin:5px" /><img src="/bg/private/about-lindab/news/PublishingImages/1956870_741648789221893_1982826760318958593_o.jpg" alt="" style="height:131px;width:190px;margin:5px" /><br /><br /></font><font face="Calibri">Важно е<span>  </span>да се отбележи, че стоманата най-екологичния материал - тя е 100% рециклируема и при производството й се отделят най-малко вредни въглеродни емисии, в сравнение с другите материали, използвани за производството на покривни водоотвеждащи системи.</font></div> <div style="margin:0cm 0cm 8pt"><font face="Calibri"> </font></div> <div style="margin:0cm 0cm 8pt"><font face="Calibri">Извод: При спазване на всички изисквания за производство от качествени материали, със защитно покритие и правилен монтаж, то стоманените улуци и водосточни тръби имат значителен шанс да издържат над 70 години без грижи относно тяхната поддръжка!</font></div></div></div></div> <div><b>Article date:</b> 17.5.2016 г. 00:00</div> SE\svcSPSetup006Thu, 22 Dec 2011 11:20:05 GMThttp://www.lindab.com/bg/pro/about-lindab/news/Pages/Forms/DispForm.aspx?ID=14 5 ГЛОБАЛНИ ТЕНДЕНЦИИ В СТРОИТЕЛСТВОТОhttp://www.lindab.com/bg/pro/about-lindab/news/Pages/ГЛОБАЛНИ-ТЕНДЕНЦИИ-В-СТРОИТЕЛСТВОТО.aspx<div> <img alt="" height="286" src="/bg/private/about-lindab/news/PublishingImages/5%20tend%20global_505x284px.jpeg" width="488" style="BORDER: 0px solid; "></div> <div> <div style="background:white;margin:15pt 0in;line-height:17.25pt"><b><span lang="BG" style="font-size:13.5pt;font-family:&quot;arial&quot;, sans-serif;color:rgb(68,68,68)"><img class="lindab-rtePosition-5" src="/bg/private/about-lindab/news/PublishingImages/globala-trender-byggnader.png" alt="" style="height:30px;width:30px;margin:5px" />Интелигентни сгради</span></b></div> <div style="margin:0in 0in 0pt;line-height:normal"><span lang="BG" style="font-size:13.5pt;font-family:&quot;arial&quot;, sans-serif;background:white;color:rgb(68,68,68)"><span lang="BG"><p>С<span lang="EN"><font face="Calibri"> </font></span><span lang="BG">поевтиняването</span><span lang="EN"><font face="Calibri"> </font></span><span lang="BG">на</span><span lang="EN"><font face="Calibri"> </font></span><span lang="BG">технологиите</span><span lang="EN"><font face="Calibri">, </font></span><span lang="BG">нашите</span><span lang="EN"><font face="Calibri"> </font></span><span lang="BG">сгради</span><span lang="EN"><font face="Calibri"> </font></span><span lang="BG">стават</span><span lang="EN"><font face="Calibri"> </font></span><span lang="BG">все</span><span lang="EN"><font face="Calibri"> </font></span><span lang="BG">по</span><span lang="EN"><font face="Calibri">-</font></span><span lang="BG">интелигентни</span><span lang="EN"><font face="Calibri">. </font></span><span lang="BG">Според</span><span lang="EN"><font face="Calibri"> </font></span><span lang="BG">доклада</span><span lang="EN"><font face="Calibri"> </font></span><span lang="BG">на</span><span lang="EN"><font face="Calibri"> McKinsey </font></span><i><span lang="BG">Интернет</span><span lang="EN"><font face="Calibri"> </font></span><span lang="BG">на</span><span lang="EN"><font face="Calibri"> </font></span><span lang="BG">нещата</span><span lang="EN"><font face="Calibri">: </font></span><span lang="BG">Картографиране</span><span lang="EN"><font face="Calibri"> </font></span><span lang="BG">на</span><span lang="EN"><font face="Calibri"> </font></span><span lang="BG">стойността</span><span lang="EN"><font face="Calibri"> </font></span></i><font face="Times New Roman">(</font><a href="http://www.mckinsey.com/insights/business_technology/the_internet_of_things_the_value_of_digitizing_the_physical_world"><u><font color="#0000ff" face="Times New Roman"><font color="#0000ff" face="Times New Roman"><span lang="EN">The Internet of Things: Mapping the Value Beyond the Hype</span></font></font></u></a><font face="Times New Roman"><span lang="EN">), </span></font><span lang="BG">общото потенциално икономическо въздействие на приложенията на <font face="Calibri">„</font>Интернет на нещата“ е между </span><span lang="EN"><font face="Calibri">$ 3,9 </font></span><span lang="BG">и </span><span lang="EN"><font face="Calibri">$ 11,1 </font></span><span lang="BG">трилиона годишно за периода до </span><span lang="EN"><font face="Calibri">2025 </font></span><span lang="BG">г</span><span lang="EN"><font face="Calibri">. </font></span><span lang="BG">В същия доклад се посочва</span><span lang="EN"><font face="Calibri">, </font></span><span lang="BG">че макар много внимание да е насочено към автоматизация на дома и фитнес мониторинг</span><span lang="EN"><font face="Calibri">, </font></span><span lang="BG">най</span><span lang="EN"><font face="Calibri">-</font></span><span lang="BG">големият икономически потенциал се крие в бизнес приложенията </span><span lang="EN"><font face="Calibri">(</font></span><span lang="BG">В</span><span lang="EN"><font face="Calibri">2</font></span><span lang="BG">В</span><span lang="BG"></span><span lang="BG"></span><span lang="BG"></span><span lang="BG"></span><span lang="BG"></span><span lang="BG"></span><span lang="BG"></span><span lang="BG"></span><span lang="BG"></span><span lang="BG"></span><span lang="BG"></span><font face="Calibri"><span lang="EN">).</span></font></p></span></span></div> <div style="background:white;margin:15pt 0in;line-height:17.25pt"><b><span lang="BG" style="font-size:13.5pt;font-family:&quot;arial&quot;, sans-serif;color:rgb(68,68,68)"><img width="36" height="35" class="lindab-rtePosition-5" src="/bg/private/about-lindab/news/PublishingImages/globala-trender-befolkning.png" alt="" style="height:29px;width:30px;margin:5px" />Нарастващо население и урбанизация</span></b></div> <div style="margin:0in 0in 0pt;line-height:normal"><span style="font-size:13.5pt;font-family:&quot;arial&quot;, sans-serif;background:white;color:rgb(68,68,68)"><span lang="BG"><span lang="BG"><p>Според ревизията на доклад на ООН <i>Перспективи на урбанизацията</i><span lang="EN"><font face="Calibri"> </font></span><span lang="BG">от </span><span lang="EN"><font face="Calibri">2014 </font></span><span lang="BG">г</span><font face="Calibri"><span lang="EN">. </span></font><font face="Times New Roman">(</font><a href="http://www.un.org/en/development/desa/news/population/world-urbanization-prospects-2014.html"><u><font color="#0000ff" face="Times New Roman"><font color="#0000ff" face="Times New Roman"><span lang="EN">World Urbanization Prospects</span></font></font></u></a><span lang="EN"><font face="Calibri">), </font></span><span lang="BG">хората</span><span lang="EN"><font face="Calibri">, </font></span><span lang="BG">живеещи в градските райони ще се увеличат от </span><span lang="EN"><font face="Calibri">54 </font></span><span lang="BG">на сто днес до </span><span lang="EN"><font face="Calibri">66 </font></span><span lang="BG">на сто до </span><span lang="EN"><font face="Calibri">2050 </font></span><span lang="BG">г</span><span lang="EN"><font face="Calibri">. </font></span><span lang="BG">До </span><span lang="EN"><font face="Calibri">2045 </font></span><span lang="BG">градското население в света се очаква да надхвърли шест милиарда</span><span lang="EN"><font face="Calibri">. </font></span><span lang="BG">Това без съмнение ще създаде драстично нарастване на търсенето на жилища</span><span lang="EN"><font face="Calibri">, </font></span><span lang="BG">енергия и инфраструктура</span><span lang="EN"><font face="Calibri">, </font></span><span lang="BG">както и на по</span><span lang="EN"><font face="Calibri">-</font></span><span lang="BG">остра нужда от решения за по</span><span lang="EN"><font face="Calibri">-</font></span><span lang="BG">чист въздух и устойчиво градско развитие</span><font face="Calibri"><span lang="EN">. </span></font></p></span></span></span></div> <div style="margin:0in 0in 0pt;line-height:normal"><b><span lang="BG" style="font-size:13.5pt;font-family:&quot;arial&quot;, sans-serif;color:rgb(68,68,68)"><img class="lindab-rtePosition-5" src="/bg/private/about-lindab/news/PublishingImages/globala-trender-miljo.png" alt="" style="height:30px;width:31px;margin:5px" />Околна среда</span></b><b><span style="font-size:13.5pt;font-family:&quot;arial&quot;, sans-serif;color:rgb(68,68,68)">, </span></b><b><span lang="BG" style="font-size:13.5pt;font-family:&quot;arial&quot;, sans-serif;color:rgb(68,68,68)">законодателство и енергийна ефективност</span></b></div> <div style="margin:0in 0in 0pt;line-height:normal"> </div> <strong></strong><div style="margin:0in 0in 0pt;line-height:normal"><span style="font-size:13.5pt;font-family:&quot;arial&quot;, sans-serif;background:white;color:rgb(68,68,68)"><span lang="BG"><span lang="BG"><p>Инициативи като споразумението от Киото представят визия за здравословен и устойчив начин на живот<span lang="EN"><font face="Calibri">. </font></span><span lang="BG">Строителни правни норми за постигане на тази визия в момента са въведени в повечето европейски страни и големи части от света</span><span lang="EN"><font face="Calibri">. </font></span><span lang="BG">Това е една чудесна възможност за фирмите</span><span lang="EN"><font face="Calibri">, </font></span><span lang="BG">да се прицелят по</span><span lang="EN"><font face="Calibri">-</font></span><span lang="BG">далеч от </span><span lang="EN"><font face="Calibri">&quot; </font></span><span lang="BG">зеленото</span><span lang="EN"><font face="Calibri">&quot;, </font></span><span lang="BG">което вече е задължително за всички компании днес</span><font face="Calibri"><span lang="EN">. </span></font></p></span></span></span></div> <div style="background:white;margin:15pt 0in;line-height:17.25pt"><b><span lang="BG" style="font-size:13.5pt;font-family:&quot;arial&quot;, sans-serif;color:rgb(68,68,68)"><img class="lindab-rtePosition-5" src="/bg/private/about-lindab/news/PublishingImages/globala-trender-utveckling.png" alt="" style="height:30px;width:30px;margin:5px" />Разработване на нови материали и процеси</span></b></div> <div style="margin:0in 0in 0pt;line-height:normal"><span lang="BG" style="font-size:13.5pt;font-family:&quot;arial&quot;, sans-serif;background:white;color:rgb(68,68,68)"><span lang="BG"><p>Предварителната заготовката на елементи и модуларизацията допринасят за по<span lang="EN"><font face="Calibri">-</font></span><span lang="BG">ефективен процес в строителство</span><span lang="EN"><font face="Calibri">, </font></span><span lang="BG">с по</span><span lang="EN"><font face="Calibri">-</font></span><span lang="BG">малко време за работа на обекта</span><span lang="EN"><font face="Calibri">. </font></span><span lang="BG">Нарастващата нужда от интелигентни сгради и градове е предпоставка за иновации</span><span lang="EN"><font face="Calibri">. </font></span><span lang="BG">Също така софтуерни решения като </span><span lang="EN"><font face="Calibri">(<i>Building Information Modelling</i> - BIM) </font></span><span lang="BG">бързо се превръщат във важна част от планирането и изпълнението на строителни проекти</span><font face="Calibri"><span lang="EN">. </span></font></p></span></span></div> <div style="background:white;margin:15pt 0in;line-height:17.25pt"><b><span lang="BG" style="font-size:13.5pt;font-family:&quot;arial&quot;, sans-serif;color:rgb(68,68,68)"><img class="lindab-rtePosition-5" src="/bg/private/about-lindab/news/PublishingImages/globala-trender-ekonomi.png" alt="" style="height:30px;width:30px;margin:5px" />Глобални икономически процеси и модели</span></b></div> <div style="background:white;margin:0in 0in 8pt;line-height:18pt"><span style="font-size:13.5pt;font-family:&quot;arial&quot;, sans-serif"><span></span><span lang="BG"><p>Неравномерно възстановяване в развитите икономики<span lang="EN"><font face="Calibri">; </font></span></p> <font face="Calibri"></font></span><span lang="BG"><p>Потисната строителната индустрия в много страни<span lang="EN"><font face="Calibri">; </font></span></p> <font face="Calibri"></font></span><span lang="BG"><p>Мащабните инвестиции в инфраструктура в развиващите се страни са двигател на глобалното търсене<span lang="EN"><font face="Calibri">; </font></span></p> <font face="Calibri"></font></span><span lang="BG"><p>Развиващите се пазари могат бързо да се променят<span lang="EN"><font face="Calibri">; </font></span></p> <font face="Calibri"></font></span><span lang="BG"><p>Затруднен достъп до финансиране за малките и средни предприятия<font face="Calibri"><span lang="EN">; </span></font></p> <p><font face="Calibri"><span lang="EN">Свържете се с нас за вашата оферта за сграда, покрив или система вентилация -&gt; <a href="/bg/pro/contact/sendaquestion/pages/default.aspx">тук</a>  или на <a href="mailto:office@lindab.bg">office@lindab.bg</a>; 02/9799700</span></font></p></span></span></div></div> <div><b>Article date:</b> 25.2.2016 г. 00:00</div> Stefanov, KristianThu, 25 Feb 2016 07:15:43 GMThttp://www.lindab.com/bg/pro/about-lindab/news/Pages/Forms/DispForm.aspx?ID=46Реставринана сграда-паметник на културата с покрив и водотовеждаща система LINDABhttp://www.lindab.com/bg/pro/about-lindab/news/Pages/Реставринана-сграда-паметник-на-културата-с-пикрив-и-водотовеждаща-система-LINDAB.aspx<div> <img alt="" height="359" src="/bg/private/about-lindab/news/PublishingImages/12715383_975799249140178_7352133823315234792_n.jpg" width="478" style="BORDER: 0px solid; "></div> <div> Част от реновацията включва и<span style="white-space:normal;word-spacing:0px;text-transform:none;float:none;text-align:left;font:14px/18px helvetica, arial, sans-serif;widows:1;display:inline !important;letter-spacing:normal;text-indent:0px"> скатния покрив, където е използвана система <font face="Helvetica">Lindab </font>с метални керемиди, модел NORDIC, в цвят имитиращ естествена мед, и класическа водоотвеждаща система Lindab Rainline в същият цвят.</span></div> <div><b>Article date:</b> 22.2.2016 г. 00:00</div> Stefanov, KristianMon, 22 Feb 2016 11:17:27 GMThttp://www.lindab.com/bg/pro/about-lindab/news/Pages/Forms/DispForm.aspx?ID=40СТОМАНА или ДЪРВОhttp://www.lindab.com/bg/pro/about-lindab/news/Pages/stell_wood_2015.aspx<div> <img alt="" height="354" src="/bg/pro/about-lindab/news/PublishingImages/ryr_sky_skt_rdb.jpg" width="481" style="BORDER: 0px solid; "></div> <div> <div> </div> <div style="text-align:justify"><div><div style="text-align:left;margin:0cm 0cm 10pt 36pt"><font face="Calibri">Има ли <span lang="BG">еднозначен, точен отговор</span>? Разбира се! </font></div> <div style="text-align:left;margin:0cm 0cm 10pt 36pt"> </div> <div style="margin:0cm 0cm 10pt;text-indent:36pt"><font face="Calibri"><span lang="BG">Като част от металообработката и производството на изделия от стомана</span><span lang="BG"> </span><span lang="BG">н</span>ашето мнение<span lang="BG"> е</span> малко <span lang="BG">субективно</span>, но <span lang="BG">просто </span>прочетете и <span lang="BG">решете</span> дали с<span lang="BG">ме</span> прав<span lang="BG">и</span> или не.</font></div> <div style="margin:0cm 0cm 10pt;text-indent:36pt"><img width="408" height="352" src="/bg/private/about-lindab/news/PublishingImages/steel-vs-wood-frame-v1.jpg" alt="" style="height:173px;width:190px;margin:5px 0px" /><br /><br /></div> <div style="margin:0cm 0cm 10pt"><font face="Calibri"><b>Стоман</b><b><span lang="BG">ата</span> пренася топлина и увеличава загубите на топлина</b><b><span lang="BG"></span></b></font></div> <div style="margin:0cm 0cm 10pt"><font face="Calibri"><span lang="BG">Вярно</span> - стомана<span lang="BG">та</span> пр<span lang="BG">опуска</span> много повече топлина от дървен<span lang="BG">ия</span> материал <span lang="BG">при</span> подобно <span lang="BG">директно </span>сравнение между материалите. Това не е вярно, <span lang="BG">обаче </span>когато стоманен елемент е<span>  </span>вграден в стената. Защо? На първо място <span lang="BG">профилит</span>е <span lang="BG">са с малка </span>дебелина<span lang="BG">, понякога</span> по-малко от ед<span lang="BG">ин</span> милимет<span lang="BG">ър</span>, т.е. много по-тънки от дървен материал <span lang="BG">със същите технически характеристики</span>. В действителност в<span lang="BG"> една</span> стена – употребената стомана п<span lang="BG">редставлява</span><span lang="BG"> </span>по-малко от 1% от <span lang="BG">зоните, причиняващи загуба</span> на топлина! <span lang="BG">От какво е</span> останалата част? Изолационни материали<span lang="BG">, характерни за стените изградени от стомана. Те са с </span>много по-добри терм<span lang="BG">оизолационни</span> свойства от дървен<span lang="BG">ия</span> материал (или от бетон<span lang="BG">а</span>). <span lang="BG">Обичайните</span><span lang="BG"> </span><span lang="BG">прорези</span> в профилите, <span lang="BG">намаляват</span> загубата на топлина <span> </span>още по<span lang="BG">вече - </span>всъщност шест пъти по-малко от <span lang="BG">плътен стоманен профил</span>. <span lang="BG">Нашето заключение</span> е, че ако работите с пасивни къщи и други <span lang="BG">подобни сгради,</span> трябва да използвате стомана. <span lang="BG">Тя има</span> повече предимства, отколкото недостатъци, когато става въпрос за загуба на топлина, <span lang="BG">задържане на </span>влага и съотношение<span lang="BG">то тегло към</span><span lang="BG"> </span><span lang="BG">носимоспособност</span>.<span lang="BG"></span></font></div> <div style="margin:0cm 0cm 10pt"><font face="Calibri"><b>Стоманата отслабва много в случай на пожар</b><b><span lang="BG"></span></b></font></div> <div style="margin:0cm 0cm 10pt"><font face="Calibri"><span lang="BG">Да наистина</span> - стоман<span lang="BG">а</span><span lang="BG"> </span><span lang="BG">нагрята</span> до повече от 450⁰<span> </span>C губи <span lang="BG">около </span>половината <span lang="BG">от </span>товароносимостта<span lang="BG"> си</span>. Така че защо да правят стоманени сгради <span lang="BG">изобщо</span>? Ами, на първо място стомана не допринася за огъня <span lang="BG">сама по себе</span> си. Така с помощта на други незапалими материали в строителството<span lang="BG"> - </span><span> </span>минерална вата, гипсови плоскости и <span lang="BG">други</span>, единственото нещо, което ще изгори е това, което имате във вашата сграда. Например<span lang="BG">:</span> мебели, <span lang="BG">настилки,</span><span lang="BG"> </span><span lang="BG">домакински уреди</span> или каквото <span lang="BG">е</span> внесено в сградата. <span lang="BG">А, преди достигане на тази граница от </span><span lang="BG"><span> </span></span>450 градуса стоманата <span lang="BG">зпазва </span>около 90% от носещата <span lang="BG">си </span>способност<span lang="BG">. </span>Всички стоманени сгради могат да бъдат <span lang="BG">проектирани</span>, за да <span lang="BG">удовлетворят </span>най-високи изисквания, и<span>  </span>не е случайно, че най-висок<span lang="BG">ите</span> сгради имат стоманена конструкция или, че дори и бетон<span lang="BG">ът</span> е подсилен със стомана! <span lang="BG"><span>                                                       </span></span>Дървен<span lang="BG">ия</span> материал изгаря<span> </span>много добре – <span lang="BG">ползва се в различни</span> камин<span lang="BG">и</span> всяка зима.<span lang="BG"></span></font></div> <div style="margin:0cm 0cm 10pt"><b><span lang="BG"><font face="Calibri">Стоманата е шумна</font></span></b></div> <div style="margin:0cm 0cm 10pt"><font face="Calibri"><span lang="BG">Не , никак даже </span><span> </span>- в действителност сграда направена с леки преградни стени от стомана<span> <span lang="BG">в комбинация с изолация</span></span><span lang="BG"> </span><span lang="BG">е по-тиха</span>, отколкото ако стените са направени от дърво или бетон. Това е добре известно, за производителите на гипскартон <span lang="BG">от</span> много години и това е и причината, поради която повечето преградни стени днес са изработени от <span lang="BG">тънкостенни </span>стоман<span lang="BG">ени профили</span> и гипсови плоскост<span lang="BG">и</span>. Използването на <span lang="BG">такива профили</span> по външна стена дава възможност да се строят къщи в близост до райони с <span lang="BG">интензивен</span> трафик<span> </span>, <span lang="BG">и същевремено да се постигне </span>върхов<span> </span>комфорт в помещенията <span lang="BG">що се отняс до шум. Разбира се необходимо е да се подберат добре шумоизолирани прозорци и врати. </span></font></div> <div style="margin:0cm 0cm 10pt;text-indent:36pt"><font face="Calibri"><span lang="BG">Със сигурност рязането на стоманени профили може да бъде много по шумно от рязането на дървен материал</span>. <span lang="BG"></span></font></div> <div style="margin:0cm 0cm 10pt"><b><span lang="BG"><font face="Calibri">Стоманата се реже трудно на работната площадка</font></span></b></div> <div style="margin:0cm 0cm 10pt"><font face="Calibri">Да, трябва да се изб<span lang="BG">ягва рязането на стоманени профили на строителната площадка.</span><span lang="BG"> </span><span lang="BG">Това</span> може да стане с помощта на един от най-нови<span lang="BG">те</span> софтуер<span lang="BG">и за инженерен</span> дизайн, който дава не само хубав 3D изглед <span lang="BG">на</span> вашите проекти, но също така и списък с <span lang="BG">оразмерени профили </span>и монтажни чертежи. <span lang="BG">Това означава, че с </span>прецизността на <span lang="BG">технологиите за </span>рязане <span lang="BG">н</span>а стоманени профили, съчетан<span lang="BG">а</span> с инструкции за опаковане и чертежи за монтаж, може да избегнете напълно рязането на стоманени профили при изграждането на преградни стени , конструкции <span lang="BG"><span> </span>и </span>сгради <span> </span>- това е бъдещето. <span lang="BG">Мисля, че всеки би предпочел</span> материали, <span lang="BG">с които няма нищо за решаване на </span>място като част от <span lang="BG">монтажните работи, а всичко е ясно предварително</span>.<span lang="BG"></span></font></div> <div style="margin:0cm 0cm 10pt"><font face="Calibri">Това е само кратък списък от всички доводи <i>против</i>, които хората използват, за да <span lang="BG">не </span>работят с<span lang="BG">ъс </span>стомана. <span lang="BG">Освен всички аргументи до тук е важно да отбележим </span><span> </span>- стомана<span lang="BG">та</span> е най-рециклиран<span lang="BG">ия</span> материал в света. Така че следващия път, когато избирате между стомана и дърво, <span lang="BG">вероятно</span> бихте предпочели да използват<span lang="BG">е</span> няко<span lang="BG">лко</span> рециклирани коли, отколкото <span lang="BG">да </span>отсече<span lang="BG">те</span><span lang="BG"> </span><span lang="BG">няколко</span> дървета<span lang="BG">! </span></font></div></div></div> <div> </div> <div style="text-align:justify">​</div></div> <div><b>Article date:</b> 5.10.2015 г. 00:00</div> SE\svcSPSetup006Thu, 22 Dec 2011 11:20:05 GMThttp://www.lindab.com/bg/pro/about-lindab/news/Pages/Forms/DispForm.aspx?ID=27Еволюция , не революция! Това изразява нашето ново лого.http://www.lindab.com/bg/pro/about-lindab/news/Pages/newlogo2015.aspx<div> <img alt="" src="/bg/private/about-lindab/news/PublishingImages/Lindab_targetleft.jpg" style="BORDER: 0px solid; "></div> <div> <div>Новото лого е изработено от собствения ни маркетингов екип. Визията е в синхрон с промените в стратегията и структурата на Lindab. Но ние си оставаме същите, просто повишаваме качеството и се екипираме с нужните знания и умения, подходящи за времето, в което живеем.</div> <div> </div> <div>Официалното представяне на новото лого се състоя на 10-ти март на изложението ISH във Франкфурт.</div> <div> </div> <div> </div> <div> </div></div> <div><b>Article date:</b> 10.3.2015 г. 14:10</div> SE\svcSPSetup006Thu, 22 Dec 2011 11:02:12 GMThttp://www.lindab.com/bg/pro/about-lindab/news/Pages/Forms/DispForm.aspx?ID=4Подаръци с всеки покрив Lindabhttp://www.lindab.com/bg/pro/about-lindab/news/Pages/promotion514.aspx<div> <img alt="" height="183" src="/bg/private/about-lindab/news/PublishingImages/SpringCamp2014.jpg" width="490" style="BORDER: 0px solid; "></div> <div> <div><div><div style="font-size:13.63636302948px;line-height:17.9971580505371px">До края на  2014 ви подаряваме вентилационни елементи за  всяка поръчка на покривно покритие от метални керемиди Lindab.</div> <div style="font-size:13.63636302948px;line-height:17.9971580505371px"><br /></div> <div style="font-size:13.63636302948px;line-height:17.9971580505371px">За покриви до 100м<sup>2</sup><sup></sup><sup></sup><sup></sup><sup></sup>  - 1 вентилационен елемент(монтаж върху керемида); за покриви над 100м<sup>2</sup><sup></sup><sup></sup><sup></sup><sup></sup> - 1 елемент+ 1 елемент за всеки следващи 50 квадратни метра(над 100). </div> <div><br /><p class="MsoNormal" style="line-height:13.5pt;margin-bottom:0pt"><span style="font-family:'helveticaneue lt cyr 45 light', sans-serif;font-size:10pt">Доплънително при комплексна поръчка на покривно покритие и водоотвеждаща система <a href="/bg/private/products/Pages/uluci.aspx?refpageid=2f7da513-0ef6-4e9c-bcb3-f1dd2f15646f">Lindab Rainline</a> / </span><a href="/bg/private/products/pages/lindab-craft.aspx">Lindab Craft​</a> получавате 12% / 8% отстъпка върху цялата сума на поръчката.</p> <p class="MsoNormal" style="line-height:13.5pt;margin-bottom:0pt"><span style="font-family:'helveticaneue lt cyr 45 light', sans-serif;font-size:10pt"><br /></span></p> <p class="MsoNormal" style="line-height:13.5pt;margin-bottom:0pt"><span style="font-family:'helveticaneue lt cyr 45 light', sans-serif;font-size:10pt">Имате избор между:</span></p> <p class="MsoNormal" style="line-height:13.5pt;margin-bottom:0pt"><span style="font-family:'helveticaneue lt cyr 45 light', sans-serif;font-size:10pt"><br /></span></p> <p class="MsoNormal" style="line-height:13.5pt;margin-bottom:0pt"><span style="font-family:'helveticaneue lt cyr 45 light', sans-serif;font-size:10pt">Метални керемиди модел<span></span> <a href="/bg/private/products/Pages/Nordic-400.aspx?refpageid=a0317f98-2916-4299-8df5-ca44a7da63b1">Nordic</a></span><span class="MsoHyperlink"><span style="font-family:arial, sans-serif">  </span></span><span style="font-family:'helveticaneue lt cyr 45 light', sans-serif;font-size:10pt"></span></p> <p class="MsoNormal" style="line-height:13.5pt;margin-bottom:0pt"><span style="font-family:'helveticaneue lt cyr 45 light', sans-serif;font-size:10pt">Метални керемиди модел <a href="/bg/private/products/Pages/Rova-Prima-3540.aspx?refpageid=a0317f98-2916-4299-8df5-ca44a7da63b1">Prima 35/40</a></span><span style="font-family:'helveticaneue lt cyr 45 light', sans-serif;font-size:10pt"> </span></p> <p class="MsoNormal" style="line-height:13.5pt;margin-bottom:0pt"><span style="font-family:'helveticaneue lt cyr 45 light', sans-serif;font-size:10pt">Метални керемиди модел Maxima  35/40</span></p> <p class="MsoNormal" style="line-height:13.5pt;margin-bottom:0pt"><span style="font-family:'helveticaneue lt cyr 45 light', sans-serif;font-size:10pt">Метални керемиди модел Skane</span><span style="font-family:'helveticaneue lt cyr 45 light', sans-serif;font-size:10pt"></span></p> <p class="MsoNormal" style="line-height:13.5pt;margin-bottom:0pt"><span style="font-family:'helveticaneue lt cyr 45 light', sans-serif;font-size:10pt">Метални керемиди модел <a href="/bg/private/products/Pages/LTM.aspx?refpageid=a0317f98-2916-4299-8df5-ca44a7da63b1">LTM 300</a></span><span style="font-family:'helveticaneue lt cyr 45 light', sans-serif;font-size:10pt"></span></p> <p class="MsoNormal" style="line-height:13.5pt;margin-bottom:0pt"><br /></p> <p class="MsoNormal" style="line-height:13.5pt;margin-bottom:0pt"><span style="font-family:'helveticaneue lt cyr 45 light', sans-serif;font-size:10pt"><br /></span></p> <p class="MsoNormal" style="line-height:13.5pt;margin-bottom:0pt">Сигурни с Lindab!</p> <p class="MsoNormal"><span style="font-family:'helveticaneue lt cyr 45 light', sans-serif"> ​</span><b><span style="font-size:16pt;line-height:24.5333347320557px">»​</span></b><a href="/bg/private/categories/Pages/ROOFING.aspx?filterCategory=1107041a-ed87-41ce-92c0-0bc0ab65fc61&amp;show=products">към покривни системи</a></p> <div><br /></div> <div style="text-decoration:underline">За повече информация:</div> <div>Телефон: 02 979 97 00 | Мобилен: 0885 603 409 | office@lindab.bg</div> <div>Минимална  стойност за поръчка - 1500 лева без ДДС! </div> <div>Срок за производство и доставка до обекта - 2 седмици!</div> <div>​</div></div></div> ​​​​​</div> ​​​​​​​​​​​​</div> <div><b>Article date:</b> 1.11.2014 г. 00:00</div> Stefanov, KristianThu, 12 Sep 2013 08:38:08 GMThttp://www.lindab.com/bg/pro/about-lindab/news/Pages/Forms/DispForm.aspx?ID=37НОВИ ЦВЕТОВЕ ЗА ВАШИЯТ ПОКРИВ - Метални керемиди LTM300 вече в матови цветовеhttp://www.lindab.com/bg/pro/about-lindab/news/Pages/matt_LTM300_3.aspx<div> <img alt="" src="/bg/private/about-lindab/news/PublishingImages/MATT%20main.jpg" style="BORDER: 0px solid; "></div> <div> <p class="MsoNormal" style="text-indent:0.5in"><span lang="BG" style="line-height:107%;font-family:arial, sans-serif"><span>Повечето от нашите клиенти избират класически цвят за своя покрив, но има и такива, които желаят домът им да се откроява. Сега </span></span><span style="line-height:107%;font-family:arial, sans-serif"><span>Lindab</span></span><span lang="BG" style="line-height:107%;font-family:arial, sans-serif"><span> ви предоставя възмжност да направите това, чрез избор на отличителен цвят за вашият покрив.</span></span></p> <p class="MsoNormal"><span lang="BG" style="line-height:107%;font-family:arial, sans-serif"><span>Представяме ви новите членове на нашата цветова палитра:</span></span></p> <img src="/bg/pro/about-lindab/news/Documents/colors045mattnew.jpg" alt="colors045mattnew.jpg" style="margin:5px" /><br /><br /><br /><p class="MsoNormal"><span lang="BG" style="line-height:107%;font-family:arial, sans-serif"><span>ТЕРАКОТА структуриран матполиестер (</span></span><span style="line-height:107%;font-family:arial, sans-serif"><span>CERA</span></span><span lang="BG" style="line-height:107%;font-family:arial, sans-serif"><span> 745) </span></span></p> <p class="MsoNormal"><span lang="BG" style="line-height:107%;font-family:arial, sans-serif"><span>ШОКОЛАД структуриран матполиестер (</span></span><span style="line-height:107%;font-family:arial, sans-serif"><span>CHOC</span></span><span lang="BG" style="line-height:107%;font-family:arial, sans-serif"><span> 437) </span></span></p> <p class="MsoNormal"><span lang="BG" style="line-height:107%;font-family:arial, sans-serif"><span>КАРБОН </span></span><span lang="BG" style="line-height:107%;font-family:arial, sans-serif"><span> </span></span><span lang="BG" style="line-height:107%;font-family:arial, sans-serif"><span>структуриран матполиестер </span></span><span style="line-height:107%;font-family:arial, sans-serif"><span>(CARB 085) </span></span></p> <p class="MsoNormal"><span style="line-height:107%;font-family:arial, sans-serif"><span>       Завършващия защитен цветен слой от структуриран мат придава повече класа на покривното покритие. Структурирания мат намалява отразената светлина и така металните керемиди изглеждат повече като бетонни или керамични керемиди. </span></span></p> <p class="MsoNormal"><span style="line-height:107%;font-family:arial, sans-serif"><span>        </span></span>Моля, обърнете внимание, че цветовете, които виждате на екрана може да се различават от действителния нюанс и затова препоръчваме да поискате мостра,преди да вземете окончателно решение за цвета.</p> <p class="MsoNormal"><span lang="BG" style="line-height:107%;font-family:arial, sans-serif"><span>Обадете ни се за повече информация на 02/9799700, или изпратете запитване на office@lindab.bg </span></span></p> <p class="MsoNormal"><span style="line-height:107%;font-family:arial, sans-serif">Lindab - </span><span lang="BG" style="line-height:107%;font-family:arial, sans-serif"> Най-доброто, за най-добрите!</span>​​</p></div> <div><b>Article date:</b> 15.10.2014 г. 08:00</div> SE\svcSPSetup006Thu, 22 Dec 2011 11:20:04 GMThttp://www.lindab.com/bg/pro/about-lindab/news/Pages/Forms/DispForm.aspx?ID=29CRAFT водоотвежданеhttp://www.lindab.com/bg/pro/about-lindab/news/Pages/lindabCRAFT.aspx<div> <img alt="" height="281" src="/bg/pro/PublishingImages/LCraft1_400x700px.JPG" width="492" style="BORDER: 0px solid; "></div> <div> <div><h2 class="lindab-rteElement-H2">Функционална и лесна за монтаж</h2> <div>.<strong><font face="Arial">Lindab CRAFT</font></strong><span style="white-space:normal;word-spacing:0px;text-transform:none;float:none;text-align:left;font-style:normal;font-variant:normal;font-weight:normal;font-stretch:normal;font-size:14px;line-height:18px;font-family:arial, helvetica, sans-serif;letter-spacing:normal;text-indent:0px;display:inline !important"><span class="Apple-converted-space"> </span>е достъпна система за събиране и отвеждане на дъждовни води. Системата е проектирана и произведена в съответствие с европейските стандарти.</span></div> <div> </div> <div><div> </div>  </div> <div> </div></div> <div><h2 class="lindab-rteElement-H2">По-добра цена</h2> <div>Системана е изработена от по-тънка стомана и с нов вид крайно покритие полиестре PREM <span style="white-space:normal;word-spacing:0px;text-transform:none;float:none;text-align:left;font-style:normal;font-variant:normal;font-weight:normal;font-stretch:normal;font-size:14px;line-height:18px;font-family:arial, helvetica, sans-serif;letter-spacing:normal;text-indent:0px;display:inline !important">35µm</span>. Това ни позволи да намалим чувствително цената, без да засягаме качеството. </div> <div>Lindab CRAFT идва с 15г. гаранция! </div> <div> </div> <div> </div> <div><a href="/bg/private/products/pages/lindab-craft.aspx">Повече --&gt;</a></div> <div> </div> <div><br /></div> <div>​</div></div> ​</div> <div><b>Article date:</b> 24.3.2014 г. 00:00</div> SE\svcSPSetup006Thu, 22 Dec 2011 11:20:06 GMThttp://www.lindab.com/bg/pro/about-lindab/news/Pages/Forms/DispForm.aspx?ID=11Ниска цена за структуриран матполиестер - MATT 30mic -20%http://www.lindab.com/bg/pro/about-lindab/news/Pages/MATT-30mic.aspx<div> <img alt="" src="/bg/private/about-lindab/news/PublishingImages/MATT%20main.jpg" style="BORDER: 0px solid; "></div> <div> ​<b style="text-indent:35.4pt">До края на 2013г</b><span style="text-indent:35.4pt"> получавате </span><b style="text-indent:35.4pt">20% отстъпка</b><span style="text-indent:35.4pt"> за вашата пълна покривна система с покритие </span><span lang="EN-US" style="text-indent:35.4pt">MATT</span><span style="text-indent:35.4pt">!</span><p class="MsoNormal" style="text-indent:35.4pt"></p> <p class="MsoNormal">Можете да изберете от следните цветове:</p> <p class="MsoNormal">​<img src="/bg/private/about-lindab/news/PublishingImages/bgmatt.jpg" alt="" style="margin:5px" /><br /><br /></p> <p class="MsoNormal">За вашият покрив с отстъпка от 20% тези цветове в <span lang="EN-US">MATT </span>са налични за следните видове покривно покритие:</p> <p class="MsoNormal"><span lang="EN-US">Skane</span>; <span lang="EN-US">Prima 35/40</span>; <span lang="EN-US">SRP Click ; SRP Click ND;  SRMax; SRMax ND</span>;  </p> <p class="MsoNormal"><span lang="EN-US">Maxima 40 </span>с дебелина на профила 0,5<span lang="EN-US">mm </span>;</p> <p class="MsoNormal">Офертата важи за покривна система с покритие МАТТ в комбинация със система улуци и водосточни тръби <span lang="EN-US">Lindab Rainline </span>в избран цвят – тъмно червен; кафяв; керемидено червен; тъмно зелен;</p> <div style="text-decoration:underline">За повече информация:</div> <div>Телефон: 02 979 97 00 | Мобилен: 0885 603 409 | office@lindab.bg</div> <div>Минимална  стойност за поръчка - 890 лева без ДДС! </div> <p class="MsoNormal"></p> <div>Срок за производство и доставка до обекта - 2 седмици!​</div> <p class="MsoNormal">​​<br /></p></div> <div><b>Article date:</b> 11.11.2013 г. 00:00</div> Stefanov, KristianTue, 12 Nov 2013 16:50:01 GMThttp://www.lindab.com/bg/pro/about-lindab/news/Pages/Forms/DispForm.aspx?ID=38Lindab започна производство на нов продуктhttp://www.lindab.com/bg/pro/about-lindab/news/Pages/Lindab-започна-производство-на-нов-продукт.aspx<div> <img alt="" src="/bg/pro/about-lindab/news/PublishingImages/SRP%20Click03.jpg" style="BORDER: 0px solid; "></div> <div> <span style="font-family:arial, sans-serif;font-size:10.5pt;line-height:17.99715805053711px">            От скоро </span><span lang="EN-US" style="font-family:arial, sans-serif;font-size:10.5pt;line-height:17.99715805053711px">Linab </span><span style="font-family:arial, sans-serif;font-size:10.5pt;line-height:17.99715805053711px">произвежда продукта – </span><span lang="EN-US" style="font-family:arial, sans-serif;font-size:10.5pt;line-height:17.99715805053711px">Lindab SRP click</span><b style="font-size:13.63636302947998px;line-height:17.99715805053711px"><span style="font-family:arial, sans-serif;font-size:10.5pt">.  </span></b><b style="font-size:13.63636302947998px;line-height:17.99715805053711px"><span lang="EN-US" style="font-family:arial, sans-serif;font-size:10.5pt">SRP click</span></b><span lang="EN-US" style="font-family:arial, sans-serif;font-size:10.5pt;line-height:17.99715805053711px"> e  </span><span style="font-family:arial, sans-serif;font-size:10.5pt;line-height:17.99715805053711px">бързо и надеждно</span><span style="font-family:arial, sans-serif;font-size:10.5pt;line-height:17.99715805053711px"> <span lang="EN-US">решение за покривно покритие</span></span><span style="font-family:arial, sans-serif;font-size:10.5pt;line-height:17.99715805053711px">,  което усъвършенства традиционния метод за монтаж на гладък покрив със стоящ шев.</span><br /><span style="text-indent:35.4pt"></span><p class="MsoNormal" style="text-indent:35.4pt"></p> <p class="MsoNormal" style="text-indent:35.4pt"><span lang="EN-US">SRP Click е</span> и <span lang="EN-US"> по-достъпен вариант на класическото покривно покритие </span>от гладка ламарина със стоящ шев . Продуктът представлява гладък лист стомана с полиестерно покритие, огънат от двете страни по дължината, така че да се монтира много лесно на обекта. С <b><span lang="EN-US">Lindab SRP click</span></b><span lang="EN-US"> </span>получавате  класическият елегантен вид на фалцираният покрив.  Продуктът е подходящ за употреба на покриви с наклон  14 или повече градуса.  Продуктът се предлага в три вида покритие и над 16 цвята.</p> <p class="MsoNormal"><span lang="EN-US">                Lindab SRP click </span>се предлага в два варианта съответно с височина 25 и 38 милиметра. Ширината на профилът  също зависи от височината на страничната сгъвка, като тя е нето 477мм за височина 38мм и нето 500мм за височина 25мм. Дължината  е според желанията на клиента и според проекта като варира между 800 и 6000 милиметра. Профилите <span lang="EN-US">Lin</span><span lang="EN-US">d</span><span lang="EN-US"></span><span lang="EN-US">ab SRP click </span>се изработват от поцинкована стомана с дебелина 0,5мм. Освен това има възможност за избор между стандартният идеално гладък лист и лист с две междинни ниски вълни. </p> <p class="Pa7" style="font-size:13.63636302947998px;line-height:17.99715805053711px"><span class="A8"><span style="font-size:14pt">Предимства на SRP Click покрив:</span></span><span style="font-size:14pt"></span></p> <p class="Pa7" style="font-size:13.63636302947998px;line-height:17.99715805053711px"><span style="font-family:'helveticaneue lt cyr 45 light', sans-serif;font-size:10pt">• елегантен и устойчив</span></p> <p class="Pa7" style="font-size:13.63636302947998px;line-height:17.99715805053711px"><span style="font-family:'helveticaneue lt cyr 45 light', sans-serif;font-size:10pt">• подходящ за стари и нови сгради</span></p> <p class="Pa7" style="font-size:13.63636302947998px;line-height:17.99715805053711px"><span style="font-family:'helveticaneue lt cyr 45 light', sans-serif;font-size:10pt">• лесен за сглобяване</span></p> <p class="Pa7" style="font-size:13.63636302947998px;line-height:17.99715805053711px"><span style="font-family:'helveticaneue lt cyr 45 light', sans-serif;font-size:10pt">• база с технически детайли и инструкции за монтаж</span></p> <p class="Pa7" style="font-size:13.63636302947998px;line-height:17.99715805053711px"><span style="font-family:'helveticaneue lt cyr 45 light', sans-serif;font-size:10pt">• минимална поддръжка</span></p> <p class="Pa7" style="font-size:13.63636302947998px;line-height:17.99715805053711px"><span style="font-family:'helveticaneue lt cyr 45 light', sans-serif;font-size:10pt">• гарантирана водоплътност</span></p> <p class="Pa7" style="font-size:13.63636302947998px;line-height:17.99715805053711px"><span style="font-family:'helveticaneue lt cyr 45 light', sans-serif;font-size:10pt">• дълъг живот</span></p> <p class="Pa7" style="font-size:13.63636302947998px;line-height:17.99715805053711px"><span style="font-family:'helveticaneue lt cyr 45 light', sans-serif;font-size:10pt">• намалено тегло</span></p> <p class="MsoNormal" style="font-size:13.63636302947998px;line-height:17.99715805053711px"></p> <p class="Pa7" style="font-size:13.63636302947998px;line-height:17.99715805053711px"><span style="font-family:'helveticaneue lt cyr 45 light', sans-serif;font-size:10pt">• пълен набор окомплектовки </span></p> <p class="Pa7" style="font-size:13.63636302947998px;line-height:17.99715805053711px"><b><span style="font-family:'helveticaneue lt cyr 55 roman', sans-serif;font-size:11pt;line-height:16.363636016845703px">До края на 2013г.<span></span> </span><span lang="EN-US" style="font-family:'helveticaneue lt cyr 55 roman', sans-serif;font-size:11pt;line-height:16.363636016845703px">Lindab SRP clikc </span><span style="font-family:'helveticaneue lt cyr 55 roman', sans-serif;font-size:11pt;line-height:16.363636016845703px">се предлага с 25% отстъпка!</span></b><span style="font-family:calibri, sans-serif;font-size:11pt;line-height:16.363636016845703px"> </span></p> <p class="MsoNormal"></p> <p class="Pa7" style="font-size:13.63636302947998px;line-height:17.99715805053711px"><span style="font-family:calibri, sans-serif;font-size:11pt;line-height:16.363636016845703px">Офертата важи за пълна покривна система Lindab SRP click (ND) <strong>/</strong> SRP Max(ND) в комбинация с улуци и водосточни тръби Lindab Rainline.​</span></p> ​</div> <div><b>Article date:</b> 10.11.2013 г. 00:00</div> Stefanov, KristianThu, 25 Jul 2013 13:02:18 GMThttp://www.lindab.com/bg/pro/about-lindab/news/Pages/Forms/DispForm.aspx?ID=35LindabRevitTools videoshttp://www.lindab.com/bg/pro/about-lindab/news/Pages/RevitToolsVideo.aspx<div> <img alt="" src="/SiteCollectionImages/Global/News/RevitToolsTutorial1-505x284.jpg" style="BORDER: 0px solid; "></div> <div> <p><a href="http://www.youtube.com/lindabgateway" target="_blank">&gt; Videopresentation</a></p> <p><a href="http://www.youtube.com/lindabgateway#p/u/2/LhQVM1-nfPA" target="_blank">&gt; Tutorial 1 - Interior wall design</a></p> <p><a href="http://www.youtube.com/lindabgateway#p/u/1/Xt-AV2yJugw" target="_blank">&gt; Tutorial 2 - Interior wall framing</a></p> <p><a href="http://www.youtube.com/watch?v=hvxMNcvfa84&amp;feature=player_profilepage" target="_blank">&gt; Tutorial 3 - Exterior wall framing</a></p> <p><a href="/bg/pro/software/building-components/Pages/LindabRevitTools.aspx">&gt; More information</a><a href="/bg/pro/software/building-components/Pages/LindabRevitTools.aspx"></a></p> <p> </p></div> <div><b>Article date:</b> 25.11.2011 г. 00:00</div> SE\svcSPSetup006Thu, 22 Dec 2011 11:20:15 GMThttp://www.lindab.com/bg/pro/about-lindab/news/Pages/Forms/DispForm.aspx?ID=21LindabRevitTools 2012.0http://www.lindab.com/bg/pro/about-lindab/news/Pages/LindabRevitTools-2012.0.aspx<div> <img alt="" src="/SiteCollectionImages/Global/News/ScreenRevitTools505x284.jpg" style="BORDER: 0px solid; "></div> <div> ​<span lang="EN-US"><font face="Calibri">The extension contains and complete toolset for light gauge steel framing. When using the software, it is possible to create: </font></span><div><span lang="EN-US"><font face="Calibri"> </font></span></div> <div><span lang="EN-US"><span><font face="Calibri">-</font><span style="font:7pt &quot;times new roman&quot;">          </span></span></span><span lang="EN-US"><font face="Calibri">Wall tags </font></span></div> <div><span lang="EN-US"><span><font face="Calibri">-</font><span style="font:7pt &quot;times new roman&quot;">          </span></span></span><span lang="EN-US"><font face="Calibri">Wall section schedules </font></span></div> <div><span lang="EN-US"><span><font face="Calibri">-</font><span style="font:7pt &quot;times new roman&quot;">          </span></span></span><span lang="EN-US"><font face="Calibri">Exterior and interior wall elements </font></span></div> <div><span lang="EN-US"><span><font face="Calibri">-</font><span style="font:7pt &quot;times new roman&quot;">          </span></span></span><span lang="EN-US"><font face="Calibri">Material lists for light gauge steel profiles </font></span></div> <div><span lang="EN-US"><span><font face="Calibri">-</font><span style="font:7pt &quot;times new roman&quot;">          </span></span></span><span lang="EN-US"><font face="Calibri">Material lists for wall layer materials </font></span></div> <div><span lang="EN-US"><span><font face="Calibri">-</font><span style="font:7pt &quot;times new roman&quot;">          </span></span></span><span lang="EN-US"><font face="Calibri">Wall sheets</font></span></div> <div><span lang="EN-US"></span> </div> <p class="lindab-rteElement-P"><span lang="EN-US"><span lang="EN-US"><a href="http://profilesolutions.lindab.com/defaultint.asp?link=main_softwares_lindabrevittools.asp?Lang=ENG" target="_blank">Read more here</a></span></span></p></div> <div><b>Article date:</b> 23.10.2011 г. 00:00</div> SE\svcSPSetup006Thu, 22 Dec 2011 11:20:14 GMThttp://www.lindab.com/bg/pro/about-lindab/news/Pages/Forms/DispForm.aspx?ID=18Supermodern Sports Facilitieshttp://www.lindab.com/bg/pro/about-lindab/news/Pages/Supermodern-Sports-Facilities.aspx<div> <img alt="" src="/SiteCollectionImages/Global/News/BOM_2011_02_2_505x284.jpg" style="BORDER: 0px solid; "></div> <div> <p class="lindab-rteElement-P"><span lang="EN-US">Another important achievement of Asiad is brand new sports arenas that will serve Kazakhstan athletes for trainings long after the Games are over. The Kazakhstan Sport Palace, for instance, is equipped with a modern skating rink with 1000 seats stands and meets all Olympic standards.</span></p> <p class="lindab-rteElement-P"><span lang="EN-US">On the 1st of February the Palace hosted men’s ice hockey championship between Kazakhstan and China national teams. The game was attended by the President of Republic of Kazakhstan, Nursultan Nazarbayev.</span></p> <p class="lindab-rteElement-P"><span lang="EN-US">The new skating rink was built employing unique Lindab Buildings constractions. The building possesses a 6400 m2 non-standard arch roof supported by special pillars and a gallery connecting the main building with the rink. The erection of the building was carried out by Contractstroy-A Company, Lindab Buildings authorized Builder from Astana. The design was made by the architect Vladimir Laptev.</span></p> <p class="lindab-rteElement-P"><span lang="EN-US">LMR600 seamed roof system used in the project with integrated natural ventilation is perfect for the acutely continental climate of Astana with its rigorous winters and sultry summers. </span></p> <p class="lindab-rteElement-P"><span lang="EN-US">The new skating rink will promote further achievements of Kazakhstan sportsmen!</span></p> <p class="lindab-rteElement-P"><span lang="EN-US">Builder: Contractstroy-A<br /></span><span lang="EN-US">Customer: Astana city administration<br /></span><span lang="EN-US">Architect: Vladimir Laptev</span></p></div> <div><b>Article date:</b> 12.4.2011 г. 00:00</div> SE\svcSPSetup006Thu, 22 Dec 2011 11:20:16 GMThttp://www.lindab.com/bg/pro/about-lindab/news/Pages/Forms/DispForm.aspx?ID=8