200 Dekorprofil

No image available

Description

Lindabs mineralullspaneler har en kärna av mineralull i olika densitet, men kan även med några undantag fås med EPS-kärna. Kärnorna har olika fördelar när det gäller brandklassning, säkerhet, isolering, vikt m.m. Se tabellerna för detaljerade uppgifter. Paneler från 150 mm går att få som säkerhetspaneler (ej EPS).

Lindabs standardpanel har en kärna av mineralull, en utsida och insida av 0,6 resp. 0,5 mm stålplåt. Minsta standardlängd är 1 m. Som tillval kan längder ner till 0,55 m levereras. Max. panellängd är 6,0 - 12,2 m beroend på typ och tjocklek. Se data för respektive panel.

För laster, se kapitlet Lastdata.

För kulörer, se kapitlet Kulörer & Material.

There are no softwares available for download for this particular product.