Preuzmite tiskani materijal

Ovdje možete preuzeti tiskani materijal u PDF obliku.

Za narudžbu materijala, molimo vas popunite obrzac koji se nalazi ovdje here.

 

 Presentation​ Colour Chart​

 

 

Rainwater systems:

 

 

 Inspiration

  Technical​   Assembly​

 

 

Profiled sheeting:

  Inspiration

  Technical​   Assembly​

 

 

 Tile effect roofing:​  Inspiration​   Technical​   Assembly​

 

 

 SRP Click:

  Inspiration​    Assembly​

 

 

Sandwich panels:​  Inspiration​   Technical​   Assembly​

 

 

Facade cassettes:​  Inspiration​

 

 

 Flashings:​

  Inspiration​   Technical

 

 

Fasteners:

  Inspiration​   Technical​

 

 

Roof safety system:

 

 

 Inspiration​   Technical​​    Assembly​
  KT Technical​  ​

 

 

Standing seam roofing:

  Inspiration​  Technical Aluminium Zink   Technical HP P​


 Assembly​

 

 

Garage doors: Inspiration​   Technical ​  Assembly​

 

 

Industrial doors:

 Inspiration​ ​ Technical

 

 

Exterior wall profiles:

  Inspiration​  Technical​

 

 

Partition wall profiles:

Inspiration​  Technical​​

 

 

Purlins:

 Inspiration​  Technical​

 

 

Battens:

 Inspiration​  Technical​

 

System solutions:

 Inspiration​  Assembly Roof​ Assembly Wall ​
 Assembly Floor​