RYF Reinforced exterior wall stud

Previous Next

Slika 1/2

Opis

2 Softwarea

  • DIMstud

    DimStud je programska podrška za našu paletu čeličnih greda, poveznica greda i čeličnih traka koje se mogu koristiti za zidove, podove i krovove.

    Download DIMstud

  • WALLanalyzer

    Ako ste zabrinuti za potrošnju energije u vašem objektu morate znati U-vrijednost za vanjske zidove.

    Download WALLanalyzer

Type: RYF145         
Thickness mm: 1.20, 1.50 
Width mm: 145            
Min/max lengths: 1000-4000
Mass kg/m: 1.20, 1.60
Dead weight kN/m: 0.01, 0.02
Idef cm4: 45.0, 56.7     ​
Type: RYF170         
Thickness mm: 1.20, 1.50 
Width mm: 170            
Min/max lengths: 1000-4000
Mass kg/m: 1.20, 1.60
Dead weight kN/m: 0.01, 0.02
Idef cm4: 72.2, 90.8​
Type: RYF195         
Thickness mm: 1.20, 1.50 
Width mm: 195            
Min/max lengths: 1000-4000
Mass kg/m: 1.20, 1.60
Dead weight kN/m: 0.01, 0.02
Idef cm4: 110.2, 138.7