RdB7

Opis

1 Softver

  • DIMstud

    DimStud je programska podrška za našu paletu čeličnih greda, poveznica greda i čeličnih traka koje se mogu koristiti za zidove, podove i krovove.

    Download DIMstud

Type:​
RdB7-70​
Thickness mm:​
0.7​
Width mm:​
70​
Height mm: ​
37/34​
Min/max lengths mm:​
1000/8000​
Mass kg/100 m:​
83​
Type:​
RdB7-95​
Thickness mm:​
0.7​
Width mm:​
95​
Height mm: ​
37/34​
Min/max lengths mm:​
1000/8000​
Mass kg/100 m:​
97​
​Type:
RdB7-120​
Thickness mm:​
0.7​
Width mm:​
120​
Height mm: ​
37/34​
Min/max lengths mm:​
1000/8000​
Mass kg/100 m:​
119