LDE51-55

Opis

 

 

E50-59 Vijak za unutrašnje montiranje sendvič panela.

E61-65 Ne hrđajući vijak za unutrašnje montiranje sendvič panela.