RdB

Opis

1 Softver

  • DIMstud

    DimStud je programska podrška za našu paletu čeličnih greda, poveznica greda i čeličnih traka koje se mogu koristiti za zidove, podove i krovove.

    Download DIMstud

Type:​
RdB-70​
Width mm:​
70​
Height mm: ​
37/34​
Min/max lengths mm:​
1000/8000​
Mass kg/100 m:​
59​
Type:​
RdB-95​
Width mm:​
95​
Height mm: ​
37/34​
Min/max lengths mm:​
1000/8000​
Mass kg/100 m:​
69​
​Type:
RdB-120​
Width mm:​
120​
Height mm: ​
37/34​
Min/max lengths mm:​
1000/8000​
Mass kg/100 m:​
78​
​Type:
RdB-145​
Width mm:​
145​
Height mm: ​
37/34​
Min/max lengths mm:​
1000/8000​
Mass kg/100 m:​
88​
​Type:
RdB-160​
Width mm:​
160​
Height mm: ​
37/34​
Min/max lengths mm:​
1000/8000​
Mass kg/100 m:​
93