DIMstud

DimStud je programska podrška za našu paletu čeličnih greda, poveznica greda i čeličnih traka koje se mogu koristiti za zidove, podove i krovove.

​Program prikazuje rezultate u konačnoj granici nosivost i granična stanja upotrebljive nosivosti.

Download DIMstud