május 15, 2013

Lindab SBS Maxi - középméretű, teljes egészében tüzihorganyzott, komplett csarnok

Új Lindab fejlesztés! SBS Maxi csarnoképület kkv üzem, raktár, gyár, műhely, tároló, iroda, üzlet megvalósításához

​Teljes egészében tüzihorganyzott, könnyűszerkezetes Lindab acél alapanyagokból felépített, komplett csarnokrendszer 200-1500 m2 alapterületekre, max. 6m vállmagassággal és akár 18 m szabad fesztávolsággal hazai középméretű vállalkozások épületeinek megvalósításához

A Lindab Kft., a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem és a Tartóterv Kft. közös kutatás-fejlesztési együttműködésével jött létre az új, magyar Lindab csarnokrendszer, az SBS Maxi  

Közgazdasági elemzők azt állítják, hogy a drámai következmények ellenére a gazdasági válságoknak mégis van egy pozitív hozadéka: a szereplők szükségszerűen szembesülnek az addigi gyakorlataikkal. Arra kényszerülnek, hogy még alaposabban feltérképezzék a piac igényeit és azokat a lehető leginnovatívabb módon elégítsék ki.
A Lindab Kft. az SBS Maxi termékével olyan mérnöki újdonságot kínál, amely az eddigieknél sokkal gazdaságosabban és gyorsabban teszi lehetővé a 9-18m fesztávolságú, 3-6m vállmagasságú, ún. közepes méretű, egylégterű csarnokok építését a hazai vállalkozások számára.
 
Üzlet és tudomány  
Hogy az SBS Maxi projekt nem előzmények nélkül való, Kotormán Istvántól, a Lindab Kft., Fejlesztési-, és oktatási vezetőjétől tudtuk meg. A 90-es években, amikor a nemzetközi cégek megjelentek Magyarországon, egymás után épültek a gyártósorokat befogadó, logisztikai funkciókat ellátó vagy éppen mezőgazdasági célokat szolgáló, hatalmas méretű csarnokok. A Lindab Kft. is nagy volumenben szolgálta ki a piacot a melegen hengerelt acél profilokból illetve lemezekből, hagyományos hegesztéses gyártástechnológiával előállított, csúcsminőségű vázszerkezeteit. Az évtized végén azonban az addigi megrendelők, illetve az egyre szaporodó KKV-k érdeklődni kezdtek a kisebb alapterületű, alacsonyabb költséggel, gyorsan megvalósítható, kiegészítő jellegű épületek (iroda, bemutatóterem, öltöző, kisebb raktár) iránt.
A Lindab cég fejlesztőinek figyelme ekkor összpontosult a nagyobb csarnokok esetében addig másodlagos szerkezeti elemként használt, egyébként nagyon jó műszaki tulajdonságokkal rendelkező, alapanyagában már korrózióvédelemmel (tűzihorganyzással) rendelkező, vékonyfalú profilokra (hidegenhengerelt Z-,C-,U-szelvények). Felmerült a kérdés, hogyan lehetne ezeket a kiváló elemeket fő tartószerkezeti rendszer céljára is felhasználva, könnyűszerkezetes „mini” csarnokokat építeni. A problémafelvetést a piaci igények tökéletesen igazolták, a műszaki fejlesztés azonban az egész szerkezeti struktúra újragondolását és komoly tudományos háttér bevonását követelte meg.
Ekkor jött létre a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem (BME) és a Lindab Kft. együttműködése, amiről dr. Dunai László szolgált részletekkel. A Hidak és Szerkezetek Tanszék egyetemi tanára, tanszékvezetője elmondta, hogy a BME-n már régebben is folyt a nevezett szerkezeti elem igen összetett műszaki és statikai viselkedésének vizsgálata. A Lindab megjelenése lehetővé tette, hogy az addigi alapkutatások most alkalmazott kutatásban kapjanak konkrét, gyakorlati célt.
 
Egy kutatás-fejlesztési (K+F) program keretében a szerkezeti csomópontok laboratóriumi kísérleti vizsgálataiból levont tapasztalatok alapján kidolgozták a speciális méretezési eljárásokat és a szükséges számításokat, hozzá felhasználói programokat. Az elkészült végleges szerkezetek tulajdonságait pedig teljes léptékű tartókon végzett újabb laborkísérletek során tesztelték. Ezek keretében elvégezték azt - a mély tudományos előkészületeket igénylő - vizsgálatot is, amelynek során a törési határig, tönkremeneteli terhelték a szerkezetet, amely alapján a végeredményként kapott szerkezet - és ezáltal a teljes méretezési eljárás - tényleges biztonsági szintje meghatározható volt. A kapott adatokat a teljes mértékben magyar fejlesztésnek számító Small Building System (SBS) megalkotásában hasznosították (kb. 50-250m2 alapterületű „kis épületek”). Az eredményeket számos nemzetközi szakmai folyóiratban is publikálták, sőt a kutatások nyomán még a témával foglalkozó doktori disszertációk is születtek.
Az új termék népszerűségét és praktikusságát bizonyította, hogy a gazdasági szférából érkező szép számú megrendeléseken túl, a magán építtetők is felfedezték a műszaki újdonságban rejlő lehetőségeket. Garázsok, műhelyek, melléképületek készültek gyorsan és gazdaságosan a Lindab SBS technológiával.
 
Egy statikai szerkezet újragondolás
Az SBS sikere, illetve a nagyobb oldalsó nyílásokkal, kapukkal is rendelkező, az előzőeknél nagyobb, már „közepes” méretű csarnokok iránt jelentkező hazai igény azonban újabb kihívások elé állította a Lindabot. Felmerült annak a lehetősége, hogy talán kb. 10-18m fesztávolságú épületek tartószerkezeteit is meg lehetne oldani a Lindab hidegen hengerelt, tűzihorganyzott vékonyfalú szelvényeiből.
Az újabb fejlesztésben a BME és a Lindab mellett a gyakorlati statikai tervezésben óriási tapasztalattal rendelkező Tartóterv Kft. is közreműködött. A fejlesztési folyamatról a cég vezető statikusa, Molnár Attila számolt be. A mérnökök az SBS-ben már megalkotott struktúra továbbfejlesztésének feladatát kapták.
A cél az volt, hogy a Lindab C-profilok főtartó-elemként még nagyobb méretek és ezáltal nagyobb igénybevételek elviselésére legyenek képesek. Éppen ezért a változtatásokat a szerkezeti rendszer statikailag meghatározó elemein, pontjain kellett végrehajtani, hiszen a struktúrának vannak olyan jellegzetességei, amelyek egyedi műszaki megoldásokat igényeltek. A nagyobb teherbírás elérésére duplázott C-szelvényeket alkalmaztak (ún. összetett keresztmetszetet) a főtartó oszlopok és gerendák esetén, megoldották az elemek kapcsolatait, csomópontjait, az alapozáshoz való lefogatást. A függőleges oszlop és a ferde gerenda között, a keretsarokban, az erőátadás jelentős részének felvételéhez a szelvények közé helyezett könyöktámasztó rudakat használtak, továbbá bizonyos méretek felett a gerendákat összekötő vonórúd is betervezésre került. Ezen szerkezeti kialakítások összessége tette lehetővé a támaszköz és a kerettávolságok hatékony növelését a korábbi SBS-hez képest – innen származik az új szerkezeti rendszer elnevezése: SBS Maxi.
Az SBS Maxi tartószerkezetének kialakításának fejlesztésekor a korábbi SBS-nél alkalmazott megoldások mellett egy másik Lindab könnyűszerkezet, a LindabTruss rácsostartójú tetőszerkezet eredményei is felhasználásra kerültek.
LindabSBSMaxi_keretek.jpg


Ez persze nem jelenti azt, hogy a C profilokból - barkácsbuzgalmától vezérelve  - bárki csarnokot tudna építeni, hiszen ezek a vékonyfalú termékek nagyon összetett szerkezeti viselkedést mutatnak. Érzékenyek a szerkezeti kialakításokra, peremfeltételekre, a csavarozott kapcsolatok kivitelezésére, statikailag nagyon komplex vizsgálatokat kell hozzá elvégezni (szilárdsági és stabilitási ellenőrzések, figyelembe véve a lokális és alaki torzulásos horpadásokat, kihajlást, kifordulást). Mindez nemzetközi szinten is nagyon komoly alapkutatásokat feltételez, Magyarországon pedig az SBS Maxival kapcsolatban a méretezési eljárást igen szofisztikált számítógépes szimulációs kísérletekkel támasztották alá. Ezeknek az eredményeit sikerült a Tartóterv Kft. által végzett gyakorlati statikai számításokkal integrálva egy végleges, igazolt biztonsággal rendelkező méretezési eljárásba beépíteni, amellyel lehetővé válik optimális, gazdaságos szerkezetek gyors tervezése.
Standard méretek, típuskeretek
Az eljárással kidolgoztak standard méreteket (9-12-15-18m fesztáv, 3-4,5-6m vállmagasság), amelyeket a Lindab cég bocsát az érdeklődők illetve építésztervezők rendelkezésére. Ezektől eltérő egyedi méretek számítása is működik természetesen, ilyen igény esetén a Lindabhoz kell fordulni.
Az érdeklődő ügyfelek a standard méretektől eltérő szerkezetekre vonatkozóan is rövid időn belül árajánlatot kaphatnak. Egy 800-1000 m2-es épület esetében a szükséges Lindab szelvények terv szerinti gyártása a cég automatizált biatorbágyi üzemében egy-két héten belül megtörténik. Mivel a Lindab saját fejlesztésű rendszeréről van szó, a szállító a „csomaghoz” mellékeli a szükséges statikai igazoló számításokat és terveket, amelyek szükségesek a hatósági engedélyeztetéshez és a helyszíni szerelési munkák elvégzéséhez.
A vállalat a kivitelezőket illetően is segítséget tud nyújtani partnereinek, hiszen konkrét munkák esetén rendelkezésre bocsátja azon szerelő cégeket, akik az általános kivitelezői tevékenységük mellett a Lindab cég által szervezett specializált oktatásokon, illetve az SBS rendszer szerelésében szereztek évtizedes tapasztalatokat.
 
Az SBS Maxi előnyei:
  • Az SBS Maxi csarnokrendszer a vizsgálat mérettartományban - a főtartóelemként alkalmazott C-profil jellegzetességeiből adódóan - csekélyebb anyagfelhasználást igényel, mint a hagyományos, melegen hengerelt acél tartószerkezetek.
  • Ebből következően jóval kisebb lesz a szerkezet önsúlya, ezzel csökken az alapozásra jutó teher, de pl. a szállítási költség is. Emiatt, az említett hagyományos hegesztéses technológiával összevetve, egy m2-re vonatkoztatva, az SBS Maxi esetében kb. 15-20 százalékos költségmegtakarítással lehet számolni.
  • A standardizált méretezési, tervezési eljárásnak és a csavarozott, szárazkötési technológiának köszönhetően rövidül a szerelési-kivitelezési időtartam is. A megrendelő tehát jóval előbb jut a kívánt épülethez és kezdheti meg a gazdasági tevékenységet.
Az SBS Maxi nem csupán a fejlett kutatási technológiákra alapuló, hozzáadott szellemi értéket tekintve egyedi termék a hazai piacon, hanem tartósságában is. A megfelelő szerelési és karbantartási eljárások betartása mellett ugyanis a tűzihorganyzott, svédacél alapanyag még szélsőséges időjárási viszonyok közepette is tartósan képes ellenállni a környezeti hatásoknak, a korróziónak.

Az SBS Maxi alkalmazhatósági területei
A komplett épületrendszer kb. 200-1500 m2-es alapterületek egylégterű fedését teszi lehetővé 6,0méteres vállmagasságig.
Mindenekelőtt kiválóan alkalmas tárolók, raktárak, gyártó üzemek, összeszerelő épületek céljára. Másik kedvelt alkalmazási területe a mezőgazdasági szektorban folyó technológiai folyamatokat kiszolgáló épületek csoportja. Munkagépek, járművek, szerszámok, ömlesztett vagy zsákolt termények, áruk biztonságos és az időjárás viszontagságaitól védett tárolására egyaránt alkalmasak. A megfelelő hőszigetelés és szellőztetés esetén istállóként is használható. Az SBS Maxi megfelelő színteret biztosít a kiszolgáló jellegű feladatok ellátásához is.
Nagy gyárak, logisztikai központok mellett képes befogadni a technológiai, gépészeti egységeket, de alkalmas öltözőnek, portának, irodának is. A magán építtetők használhatják műhelyként, garázsként, tárolónak vagy éppen melléképületként.
 
Tekintse át az SBS Maxi katalógust!
További részletekért látogasson el a www.lindab.hu/SBS oldalra, ahol egy külön menüpontban megtalálja az középméretű csarnokot.
 
Kész típuskeretek, egyedi keretek és mintaépület, mintaszerkeszet, valamint mindezek dwg rajzai elérhetőek a Lindab Tervezői Portálon!
 
Ha épületet tervezz, érdemes ezt a könnyűszerkezetes Lindab rendszert választania, kérjen árajánlatot, nézze meg a műszaki és a gazdasági előnyeit!