március 18, 2021

Tetőfelújítás Lindab termékekkel és állami támogatással

A családi ház stílusát és hangulatát merőben meghatározza a tető kinézete, az épület élettartamát jelentősen befolyásolja a háztető minősége. Az idő múlásával azonban ahhoz, hogy funkcióját továbbra is hatékonyan ellássa a tető, szükség lehet a felújításra, vagy akár a teljes cseréjére.

 
Ebben az esetben nyújt segítséget az új, 2021-ben életbe lépett Otthonfelújítási támogatás.
 
FELTÉTELEK ÉS FOGALMAK
 
"A támogatás abban az esetben igényelhető, ha
a)
az igénylő, illetve kiskorú gyermeke - együttes igénylés esetén az igénylők együtt, vagy kiskorú gyermekeik - a támogatással érintett lakásban együttesen legalább 50%-os mértékű, az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett tulajdoni hányaddal rendelkezik,
b)
az igénylő - együttes igénylés esetén mindkét fél -, valamint a támogatásra való jogosultságnál figyelembe vett valamennyi gyermeke a támogatással érintett lakásban legalább egy éve lakóhellyel rendelkezik,
c)
az igénylőnek - együttes igénylés esetén mindkét félnek - az állami adóhatóságnál nincs nyilvántartott köztartozása."  (MÁK - 518/2020. (XI. 25.) Korm. rendelet)
 
Lakóingatlan:
Kizárólag az az ingatlan, ami a tulajdoni lap szerint lakás, lakóház, tanya vagy birtokközpont megnevezéssel rendelkezik, illetve az ugyanazon a helyrajzi számon található egyéb lakáscélú épületek.
Igénylő:
Az a nagykorú magyar állampolgár (és bizonyos esetekben egyéb állampolgárságú személy), aki vagy egyedül, vagy élettársi kapcsolatban, vagy házasként legalább egy gyermeket nevel vagy vár (legalább 12 hetes várandós édesanya).
Gyermek:
25 éves koráig a vér szerinti-, az örökbefogadott, illetve az az árva gyermek, aki rokoni gyámmal rendelkezik. 25 éves koron túl csak a megváltozott munkaképességű személy tekinthető annak.
 
Személyes jogosultsági feltételei:
 
Legalább 1 éve folyamatosan fennálló (max. 30 napra megszakított) társadalom biztosítotti jogviszony, melynek élettársak vagy házastársak esetén elegendő az egyik félnek megfelelnie.
Itt azonban ki kell emelni, hogy az úgynevezett “magunk után fizetett TB” csak egészségügyi szolgáltatás igénybevételére jogosít, de nem számít TB-biztosított jogviszonynak, ezért ez kizáró oka az igénylésnek!
 
A támogatás mértéke a számlával igazolt felújítási költségek 50%-a, legfeljebb 3.000.000 Ft. Fontos, hogy a támogatást utólag lehet igényelni, azaz a felújítási költségek teljes összegével rendelkeznie kell az igénylőnek, avagy igénybe vehető a pénzintézetek által kínált állami támogatású Otthonfelújítási kölcsön is erre a célra.
 
Elszámolás:
A támogatás igényléséhez csatolandó az
„egy vagy több kivitelezővel 2021. január 1-jén vagy azt követően kötött vállalkozási szerződés vagy szerződések, amelyek részletesen meghatározzák a felújítással kapcsolatos tervezési, építési, szerelési munkálatokat és azok díját - amennyiben a szükséges anyagokat is a vállalkozó biztosítja az igénylő részére, akkor anyagköltség és vállalkozói díj szerinti bontásban -, valamint tartalmazza a 7. § (1) bekezdésében foglalt feltételek vállalkozó általi teljesítésének vállalását.”  (MÁK - 518/2020. (XI. 25.) Korm. rendelet)
 
Az anyagköltség – munkadíj 50-50 %-os arányban számolható el a támogatás összegéhez viszonyítva. A gyakorlatban ez azt jelenti, hogy a támogatás teljes összegének lehívásához a munkadíj számlák összege, nem haladhatja meg az anyagköltség számláinak összegét.
Kizárólag olyan számla fogadható el, amelyről a vállalkozó az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 10. számú melléklet 1. pontja szerinti adatszolgáltatási kötelezettségét teljesítette. Ezt a tulajdonos és a vállalkozó közt vállalkozási szerződésben rögzíteni kell.
 
 
HATÁRIDŐK
 
Az elszámolás (és ezzel a támogatás igénylése) a felújítási tevékenységekről szóló utolsó kibocsátott számlát követő 60 napon belül nyújtható be, legkésőbb 2022. december 31-ig. Ezen határidőn belül maga a felújítás több ütemben és több vállalkozóval is történhet.
 
Hiánypótlás egy alkalommal nyújtható be, melyre a kincstár által elvégzett ellenőrzést követően kerülhet sor. A hiánypótlásra meghatározott - legfeljebb 30 napos - időtartam az elbírálási határidőbe nem számít be.
 
MIRE IGÉNYELHETŐ TÁMOGATÁS?
 
A Magyar Államkincstár részletes listája tartalmazza a tetőkre vonatkozó felújítási lehetőségeket, melyek többek között a tető cseréjére, felújítására, szigetelésére vonatkoznak.
 
A tető szerkezetének, formájának megváltoztatása, területének növelése azonban már bővítésnek minősül, ezért az kívül esik a támogatható felújítási munkálatok köréből.
 
A támogatás igénybe vehető a lakással azonos ingatlan-nyilvántartási helyrajzi számon található, de nem lakáscélú épületek tetőfelújítására is. Így pl. a garázs, a nyári konyha, a tároló felújítása is a rendelet hatálya alá esik.
 
A felújításhoz betervezett LINDAB komplett tetőrendszerek költségeihez mind anyag, mind munkadíj tekintetében igényelhető az állami támogatás.
 
 
A 2022. december 31-én lejáró határidő miatt érdemes időben gondolkodni, hiszen a feltételek teljesülése esetén egy akár jövőre tervezett tetőfelújítás esetén is lehet élni a 2021. év elején indult lehetőséggel.
 
Tájékoztatás az állami támogatás összes feltételéről - a támogatás benyújtása, elszámolások lebonyolítása -  szerződött szakmai partnerünkön keresztül az Ön számára is elérhető:
 
Név:              Fekécs Levente pályázatíró, tanácsadó
Telefon:          06/30/477 8837,
E-mail cím:    feklev999@gmail.com
 

Gyors funkciók