Historia e Lindab-it

Në vitin 1956, themeluesit e Lindab-it filluan një dyqan të vogël llamarine në Lidhult, Suedi.

 
Operimet më vonë u transferuan në Båstad, në Gadishullin Bjäre në jug të Suedisë, ku Lindab u regjistrua si kompani në vitin 1959. Që atëherë, Lindab ka zgjeruar në të gjithë botën dhe tani është i përfaqësuar në më shumë se 125 lokacione në 31 shtete.
 
Në vitin 1984, Lindab u hodh në bursën suedeze dhe në vitin 1992 në bursën e Danimarkës.Në vitin 2001, Lindab ishte blerë nga bursat nga Ratos AB bashk me Skandia Liv dhe Sjätte AP-fonden, nëpërmjet kompanisë Lindab Intressenter AB. Kompania amë ndryshoi emrin e saj në Lindab International AB në maj 2006. Më 1 dhjetor 2006 Lindab u kthye në bursën e Stokholmit dhe u bë një kompani e listuar.