Përgjegjësia sociale është pjesë e vizionit të Lindab-it për tu bërë lider i Evropës në ventilim industrial dhe zgjidhjet ndërtimore.

Jetesa Lindab është shtegu i kompanisë drejt përgjegjësisë sociale. Ajo përbëhet nga katër fusha -biznesi, punonjësit, mjedisi dhe shoqëria - të cilat përmbledhin vullnetin e Lindab-it  që të jetë një partner biznesi i mirë dhe i besueshëm, duke ofruar zgjidhje të kërkuara nga tregu, si dhe duke qenë një punëdhënës përgjegjës dhe motivues.

Kjo është thjeshtë për mënyrën se si ne, si kompani, marrim përgjegjësinë për ndikimin e veprimeve tona në shoqëri dhe mjedis.