Objekte

Fusha e biznesit Objekte ofron objekte industriale të parafabrikuara për destinime të ndryshme sikur depo, prodhim, zyra apo përdorime tjera.

Çelësi i kësaj oferte është koncepti efikas për objekte nga çeliku, që nga konstruksioni, sistemi i mureve dhe çatisë, si dhe përkrahja në projektim, dhe planifikim..

Objektet shiten përmes rrjetit të 300 kompanive ndërtimore në tërë Evropën , CIS dhe Rusi, si dhe me shitje direkte për kompanitë e mëdha.