Duke qenë një partner biznesi i besueshëm dhe etik i cili i përmbush pritjet e klientëve tanë, furnizuesve dhe partnerëve tjerë.

Kodi i etikës dhe vlerave themelore të Lindab-it luan një rol qendror në udhëheqjen e organizimit dhe operimit të kompanisë. Së bashku me mbështetjen e Kompaktit Global të OKB-së dhe të raportimit të pandërprerë në përputhje me standardet, këto formojnë gurthemelin e gjenerimit të besimit dhe vendosin themelet për një markë të fortë.


Produktet tona
Ideja themelore e Lindab-it  është të kontribuojë në thjeshtimin e ndërtimit në të gjitha fazat e procesit: në fazën e projektimit, të prodhimit, instalimit deri në përfundim. Sistemet e menaxhimit të cilësisë janë aplikuar në të gjithë biznesin.

Pothuajse të gjitha njësitë e prodhimit në Lindab kanë sisteme të cilësisë të certifikuara me ISO 9001.