Krijimi i zgjidhjeve eko-efikase me një ndikim minimal në mjedis.

Përgjegjësitë tona për mjedisin dhe trashëgiminë që e lëmë për brezat e ardhshëm kanë ndikuar në aktivitetet tona që prej shumë vitesh. Kjo përgjegjësi jo vetëm që manifestohet në aktivitete tona afatgjate dhe afatshkurtëra dhe objektivat që synojnë reduktimin e ndikimit mjedisor të proceseve tona. Po aq të rëndësishme janë zgjidhjet që ne ofrojmë dhe që në mënyrë të konsiderueshme do të kontribuojë në ndërtesa duke u bërë më efikase në energji dhe ekologjikisht miqësore.

Pothuajse të gjitha njësitë e prodhimit në Lindab kanë sisteme të menaxhimit të mjedisit të çertifikuara me ISO 14001.