Marrëdhëniet e mira me shoqëritë dhe qytetarët e tyre janë të një rëndësie në Lindab. Duke qenë i pranishëm në rreth 30 shtete në më shumë se 125 lokacione ka bërë bashkëpunimin dhe mbështetjen për komunitetet lokale dhe organizatat, një aktivitet të natyrshëm për Lindab-in edhe pse përfshirja jonë ndryshon nga vendi në vend.