Kontakt

Për informata dhe kërkesat tuaja për prodhimet tona, ju lutemi kontaktoni kolegët tanë:

 

Lindab Rep. Office Pristina
Rrahim Beqiri ob. 1/2 nr.14.
10000 Pristina Kosovo

 

--------------------------------------------------------------

Dávid Polgár
Commercial Manager

Lindab Kft., Hungary
2051 Biatorbágy, Állomás út 1/a

Mobile: + 36 30 248 23 91
E-mail: david.polgar@lindab.com