CUC

Përshkrim

Console which supports steel rails, CSR, and suspends the duct system using suspension band.

Used with u-panel, CUP.

For dimensions Ø100, Ø125 and Ø160.

Dokumentet që i përshtaten

Për këtë produkt nuk ka në dispozicion softuer pë shkarkim