CUP

Përshkrim

Panel which is attached to steel rails, CSR, to hide the duct system.

Used with u-console, CUC.

For dimensions Ø100, Ø125 and Ø160.

Dokumentet që i përshtaten

Për këtë produkt nuk ka në dispozicion softuer pë shkarkim