CVB

Previous Next

Foto 1/2

Përshkrim

Pipe collar to attach to the panel, CP to hide holes for water pipes. The collar is held in place by the rubber membrane.

The collar is divideable. The collar can be used on pipe dimensions Ø12-16.

Dokumentet që i përshtaten

Për këtë produkt nuk ka në dispozicion softuer pë shkarkim