DH

Previous Next

Foto 1/6

Përshkrim

Used to fix ducts standing on joists.

Is provided with fixing holes in the base.

Dokumentet që i përshtaten

Për këtë produkt nuk ka në dispozicion softuer pë shkarkim