DY

Përshkrim

Used for ducting in bomb shelters, and is dimensioned for the air volumes specified by the Civil Defence Board regulations.

Dokumentet që i përshtaten

Për këtë produkt nuk ka në dispozicion softuer pë shkarkim