EBSRN

Përshkrim

The EBSRN is used for the covering the insulation on SRIN/SRIPN when connecting with uninsulated ducts or fittings.

Dokumentet që i përshtaten

Për këtë produkt nuk ka në dispozicion softuer pë shkarkim

Kontakt

Lindab Ventilation A/S

Marine

+45 73 23 23 23

Dokumentet që i përshtaten