FHCWA

Përshkrim

Suitable for non-cracked concrete and hard natural stone.
Stainless steel (304 / A2).
CSTB test report.

Dokumentet që i përshtaten

Për këtë produkt nuk ka në dispozicion softuer pë shkarkim