FIKS

Përshkrim

The clamping brackets FIKS are used for fixation of ducts in connection with mounting or embedment into the floor. There are two sizes for 2 and 3 ducts, respectively.

Dokumentet që i përshtaten

Për këtë produkt nuk ka në dispozicion softuer pë shkarkim