FOTP

Previous Next

Foto 1/2

Përshkrim

Mbulon nga fundi i çatisë deri në ulluk. Së pari duhet vendosur ulluku horizontal.

Dokumentet që i përshtaten

Për këtë produkt nuk ka në dispozicion softuer pë shkarkim

Dim​: 150 ​ ​ ​ ​ ​
​a: 40° ​ ​ ​ ​
Gjatësia:2 m​ ​ ​ ​ ​ ​
50 µm  HBPE (TC50) 0.6 mm​ ​ ​ ​ ​ ​
25 µm  Polyester 0.5 mm ​ ​ ​ ​ ​